Kaf Zambağı

Lilium kesselringianum


70-175 cm boylanabilen, Kafkasya ve Türkiye`nin Karadeniz bölgesinde görülen çok yıllık, soğanlı bir bitkidir. Gövde 1-7 çiçekli; soğan 4 cm çaptadır. Yapraklar sarmal dizili, hemen hemen , 90-130 x 11-13 mm, her iki ucu daralmış, çok , kenarlar ve altta damarlar boyunca kısaca sert kıllıdır. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçekler hunimsi, kıvrımlı, 9-14 cm çapta, soluk krem veya saman rengi, boyun kısmı küçük eflatunumsu benekli, dilimleri şeritsi-mızraksı, 80-95 x 11-13 mm, her iki ucu daralmış, çok , yay gibi bükülmüş (üst 2/3`ü geriye doğru kıvrımlı fakat geriye bükülmemiş), kuruduğunda buruşan; tüp dışarıda, tabanı eflatunumsu; serbest, 40-46 mm; 7.5-11 mm; polenler portakal rengi; 27-34 mm; koku şaşırtıcı-sersemleticidir.
Gözlem bildirŞavsat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Lilium kesselringianum | Kaf Zambağı
Şavsat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019
Lilium kesselringianum | Kaf Zambağı
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

1450-2400 m yükseklikler arasında; koruluk yamaçlar, çayırlıklar, ladin ormanları ve ekin tarlalarında doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lilium kesselringianum Miscz.

Etimoloji ve kısaltmalar

Lilium {Eski yunanca: λείριον, leírion}: beyaz lilyum.

Bazı diğer Lilium türleri

L.akkusianum, L.candidum, L.ciliatum, L.kesselringianum, L.martagon, L.monadelphum, L.ponticum,

Kaynaklar

 1. Davis, 1984, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:8 Page:284
 2. Listelenen kaynaklar Lilium kesselringianum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm