Hilal Kargaotu

Lysimachia verticillaris

(Altın Kamışı)

50-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde dik, yoğun ve dür. Yapraklar karşılıklı veya çevresel dizili, nadiren almaşık dizili, 50-99 x 27-45 mm, hemen hemen , tam kenarlı, kenar ± kirpikli; sap 5-19 mm´dir. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; çiçek kurulları yaprak ile dal arasına halka dizilişli, 4-14 çiçekler, nadiren gövdenin alt kısımlarında şeklinde; yok; çiçek sapı 25 mm´ye kadar; loblar 5-7 mm, şeritsi veya mızraksı, , kırmızımsı salgı bezli noktalı, kirpikli; sarı, loblar genişçe yumurtamsı, 10-14 x 7-10 mm, ve -kirpikli kenarlıdır. Meyve kapsül, ~ 4 mm, ve kırmızımsı salgı bezli noktalıdır.
Gözlem bildirŞavsat / Artvin - Temmuz 2016 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Lysimachia verticillaris | Hilal Kargaotu
Akören / Mengen / Bolu
Serdar Ölez © Ağustos 2021
Lysimachia verticillaris | Hilal Kargaotu
Şavsat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2016

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2440 m yükseklikler arasında; ıslak alanlar, orman ve çalılıkların içinde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lysimachia punctata L.
Sinonimler (Tam liste)

- Lysimachia verticillaris Spreng.
- Lysimachusa punctata (L.) Pohl

Etimoloji ve kısaltmalar

Lysimachia cins adı M.Ö. 309-308 yıllarında, Büyük İskender’in komutanlarından Lysimakhos tarafından Gelibolu Yarımadası'nda kurulan Lysimakheia şehrine atıfta bulunmaktadır.

Bazı diğer Lysimachia türleri

L.atropurpurea, L.dubia, L.japonica, L.nummularia, L.punctata, L.verticillaris, L.vulgaris,

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:136
 2. Listelenen kaynaklar Lysimachia verticillaris hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm