Gün Çiçeği

Commelina communis

(Kalın ot, Bruzina)

Türkiye`de yalnızca Artvin, Trabzon ve Rize civarında doğal olarak bulunan, 1m`ye kadar boylanabilen, hızlı büyüyen ve çabuk yayılan, tek yıllık otsu bir bitkidir. Gövde sürüngendir, dağınık yapıda çok sayıda daldan oluşur. Yaprak kılıfı tüysüz; yaprak ayası mızraksı veya mızraksı-yumurta biçiminde 3-9 x 1.5–2 cm, tüysüzdür. Yapraklar karşılıklı dizilmiştir ve 1.5–4 cm uzunluğunda saplı, kalp şeklinde, kıvrılmış, ucu sivridir. Çiçeklenme Temmuz-Eylül arasında gerçekleşir. Çiçek sapı 8mm kadardır. Çiçekler erdişidir. Üsteki 2 taç yaprak mavi renkli 15 mm uzunluğunda, altaki taç yapraklar beyaz, küçük 5 mm`dir. Tohumlar Ağustos-Ekim`de olgunlaşır, kahverengi-sarı, yarı elipsoid 2–3 mm, 1 yüzeyi yassı, düzensiz çukurlaşmış (oyuklu), son kısmı kesiklidir.
Gözlem bildirHaçapit / Pazar / Rize - Eylül 2017 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Commelina communis | Gün Çiçeği
Subaşı / Pazar / Rize
Serdar Ölez © Ağustos 2022
Commelina communis | Gün Çiçeği
Akçakoca / Akçakoca / Düzce
Serdar Ölez © Ekim 2020
Commelina communis | Gün Çiçeği
Çankaya / Ankara
Serdar Ölez © Ekim 2020
Commelina communis | Gün Çiçeği
Haçapit / Pazar / Rize
Serdar Ölez © Eylül 2017

Ekoloji/Habitat

350-2400m yüksekliklerde, nemli topraklarda, yol kenarlarında yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Commelina communis L. var. communis
Sinonimler (Tam liste)

- Commelina communis var. communis
- Commelina communis var. ludens
- Commelina debilis
- Commelina willdenowii
- Commelina communis

Etimoloji ve kısaltmalar

Communis kelimesi Eski Latincede ‘ortaklaşa kullanılan, topluma ait, umumi’ anlamlarına gelen commoinis kelimesinden türetilmiştir. Commoinis Latinceye Öncel-Hint-Avrupa dillerinde aynı anlam ile kullanılan kom-moy-ni kelimesi değişerek taşınmıştır. Türün yaygın olarak görülmesine işaret eder.

Bazı diğer Commelina türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Commelina communis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm