Aguldikeni

Alhagi pseudalhagi

(Deve Dikeni, Kara yandık, Kara Yantak, Alhagi maurorum)

100cm kadar boylanabilen, dikenli bir çalı türüdür. Yapraklar basit, 10-20x3-4mm boyutlarda ve dir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçekler tekil veya çiftli olarak dal boyunca dizili; çiçek sapı 1-3mm, her birinde 1-2 küçük bulunmakta; çanak ~2mm, tüysüz; ~0·5mm dişli, üçgen biçimli, küt uçlu girintili; taç yapraklar pembe; ovaryum tüysüzdür. Meyve boğumlu, 8-30x2-3mm boyutlarda, kahverengi, tüysüz, 1-9 tohumlu, tohumlar üzerine sıkıca büzülmüştür.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Fuat Turan


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 1200m`ye kadar yüksekliklerde, hendek kenarları, döküntü ve sıklıkla tuzlu alanlarda görülür.

Sınıflandırma

Bazı diğer Alhagi türleri

A.maurorum

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Alhagi pseudalhagi hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm