Üzerlik

Peganum harmala

(Nazar otu, Üzellik, Üzerik, Üzerrik, Üzeriyh, Yabani sedef otu, Yüzellik, Yüzerlik)

30-70cm boylanan, çok yıllık, yaprak döken, otsu bir türdür. Gövde tüysüz, sağlam, dik olarak odunsu bir kökten yükselir. Yapraklar ardışık dizili; şeritsi, mızraksı veya eliptik ikili dilimler halinde, tabanda genellikle üç dilimli; 3-5cm uzunlukta; yaprak koltuklarında küçük yaprakçıklar () bulunur. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler tekil; çanak yapraklar şeritsi, yeşil, yaprak benzeri, bazen düzensiz olarak bölünmüştür ve çanak yapraklar arasında küçük dışçanak bulunur; taç yapraklar beyaz, eliptik, genellikle hafifçe çanak yapraklardan uzun, 10-13(-19)mm boyutlarında; tohum kesesi (kapsül) saplı, taban kısmı dar yumurta biçiminde veya küresel, uzunlamasına yarıklı, ~8x8mm boyutlarındadır.
Yeni gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1500m yükseklikler arasında, döküntü alanlarda, bozkırlarda (bazen tuzlu) görülür.

Sınıflandırma

Uyarılar

Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.[*]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Peganum harmala L.
Sinonimler

- Peganum harmala
- diğer sinonimler...
İngilizce

Harmal Peganum

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Peganum harmala hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm