Üzerlik

Peganum harmala

(Nazar otu, Üzellik, Üzerik, Üzerrik, Üzeriyh, Yabani sedef otu, Yüzellik, Yüzerlik)

30-70cm boylanan, çok yıllık, yaprak döken, otsu bir türdür. Gövde tüysüz, sağlam, dik olarak odunsu bir kökten yükselir. Yapraklar ardışık dizili; şeritsi, mızraksı veya eliptik ikili dilimler halinde, tabanda genellikle üç dilimli; 3-5cm uzunlukta; yaprak koltuklarında küçük yaprakçıklar () bulunur. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler tekil; çanak yapraklar şeritsi, yeşil, yaprak benzeri, bazen düzensiz olarak bölünmüştür ve çanak yapraklar arasında küçük dışçanak bulunur; taç yapraklar beyaz, eliptik, genellikle hafifçe çanak yapraklardan uzun, 10-13(-19)mm boyutlarında; tohum kesesi (kapsül) saplı, taban kısmı dar yumurta biçiminde veya küresel, uzunlamasına yarıklı, ~8x8mm boyutlarındadır.
Gözlem bildirNallıhan / Ankara - Mayıs 2016 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1500m yükseklikler arasında, döküntü alanlarda, bozkırlarda (bazen tuzlu) görülür.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Uyarılar

Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.[*]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Peganum harmala L.
Sinonimler (Tam liste)

- Peganum harmala
İngilizce

Harmal Peganum

Bazı diğer Peganum türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Peganum harmala hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm