Kayın Gövdeli Akçaağaç

Acer heldreichii


15-25 m boylanabilen, 100 cm kadar çap yapabilen, kışın yapraklarını döken bir orman ağacıdır. Genç dallar , koyu kırmızı, olgunlukta kahverengi; kış tomurcukları kırmızımsı kahverengidir. Yapraklar formda, genellikle 5 loblu, 9-14 x 11-17 cm, taban ; loblar ayanın ½`sine kadar veya daha derin, , kısaca , düzensiz testere dişli (ikincil loblu); üst kısım koyu yeşil ve , altta dumanlı ve kırmızımsı kahverengi ince tüylü damar dipleri dışında ; yaprak sapı , 4.5-17 cm uzunluktadır ve koparıldığında süt çıkmaz. Çiçeklenme Mart-Nisan aylarında, çiçekler dik, en ve boyları eşit piramidal kurullardadır. Meyve samara, kanatlar paralel veya hafifçe çatallı, genellikle kırmızımsı, 30-37 x 10-18 mm; sert kabuklu tohum zayıfça yassı, yumurtamsı, olgunlukta dür.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Acer heldreichii | Kayın Gövdeli Akçaağaç
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019
Acer heldreichii | Kayın Gövdeli Akçaağaç
Yenice / Karabük
Serdar Ölez © Mayıs 2018

Ekoloji/Habitat

Kuzey Anadolu ormanlarında, Istranca Dağlarından, doğuda Artvin ormanlarına kadar, 400-2100 metreler arası yükseltilerde; karışık ormanlarda yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder.

Bazı diğer Acer türleri

Kaynaklar

 1. Davis, 1967, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page 501
 2. Listelenen kaynaklar Acer heldreichii hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm