Muhabbetçiçeği

Reseda lutea

(Kuzu otu, Yemen safranı, Sarı muhabbetçiçeği)

70cm kadar boylanabilen, dik gövdeli, tek veya çok yıllık otsu bir türdür. Yapraklar nadiren tam kenarlı, genellikle 3 parçalı tüysü veya üç loblu derin bölmelidir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında; 5-6 tane, kalıcı, meyve döneminde kıvrık; 6 tane, sarı, üst geniş kenar üç loblu, yanal loblar hilal şeklinde, tam kenarlı, ince dişli veya nadiren düzensiz dilimlere ayrılmış, orta lob daha kısa ve tam kenarlı; tohum kesesi (kapsül) silindirik, bazen yumurtamsı hatta küremsi, veya üçgen kesitli ve tüysüzdür. Tohumlar sarı - siyah arası tonlarda, parlak, neredeyse pürüzsüzdür.
Yeni gözlem bildirAcısu / Nallıhan / Ankara - Haziran 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000m yükseltiler arasında; yaygın; yol kenarları, tarlalar, hendekler, taşlık yamaçlar ve benzeri yerlerde gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Reseda lutea L.
Sinonimler

- Reseda benitoi Sennen
- Reseda gracilis Ten.
- Reseda mucronata Tineo
- Reseda podolica Rehm.
- Reseda truncata Fisch. & C.A.Mey.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Yellow Mignonette

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Reseda türleri

R.alba, R.armena, R.aucheri, R.balansae, R.germanicopolitana, R.globulosa, R.inodora, R.lutea, R.luteola, R.microcarpa, R.odorata, R.orientalis, R.phyteuma, R.saadae, R.tomentosa

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Reseda lutea hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm