Işılgan

Ilex colchica


1-3 m boylanabilen, herdem yeşil, odunsu bir türdür. Yapraklar , ender olarak da oval formda; 5-8 x 2.5-4 cm boyutlarda; kenarları kısmen ondüleli, dikenli dişli; koyu yeşil renkte, kuruduğunda siyahımsı; yaprak sapı da 3-6 x 1-1.5 mm boyutlardadır. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında; çiçekler iki evcikli, beyaz renkte, kurullar halinde yaprak koltuklarında bulunmaktadır. Meyve parlak kırmızı renkte, çekirdeksiz, sulu, yaklaşık 10 mm çaptadır.
Gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2019 Ahmet Demirtaş


Gözlemler

Görseller

Ilex colchica | Işılgan
Yenice / Karabük
Ahmet Demirtaş © Mayıs 2019
Ilex colchica | Işılgan
Samandere / Akçakoca / Düzce
Mustafa Gökmen © Ekim 2018

Ekoloji/Habitat

60-1800 m yükseltiler arasında yapraklı ağaç ormanlarında, kayın, göknar-kayın meşcerelerinin serin ve nemli bölgelerinde yayılış gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Bazı diğer Ilex türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ilex colchica hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm