Gövçek

Daphne oleoides

(Mundarca)

Gövçek (Daphne oleoides) Sıyırcıkgiller (Thymelaeaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Karadeniz, Orta ve Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana ve Antalya alt bölgelerinde yayılış gösterir. 

Gözlem bildirYaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 Serdar Ölez


Morfoloji

15-60 cm boylanabilen, sık dallı, çalı formlu bir türdür. Genç filizler kırmızımsı-kahverengi, yoğun ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü; yaşlı dallar tüysüz, gri kabukludur. Yapraklar sapsız veya 1-2 mm saplı; köselemsi dokuda; , veya formda, 10-25 x 4-6 mm boyutlarda; genişçe , veya ; kenarlar kalınlaşmış; genç yapraklar yoğun veya seyrek beyaz-yumuşak tüylü, eksene yakın yüzey sıklıkla tüysüzdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler sapsız, hoş kokulu, uçta 3-6 çiçeklik kümeler halinde; yok veya küçük, üçgen biçimli-yumurtamsı, 2x1 mm, , dökülür; 10-16 mm, beyaz veya krem rengi, basık-ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü-kılsı çıkıntılı; ince yumuşak kısa tüylüdür. Meyve yumurta biçimli, 4-6 mm, portakal rengi-kırmızı renktedir.

Gözlemler

Görseller

Daphne oleoides | Gövçek
Ahmetadil / Akyurt / Ankara
Serdar Ölez © Ekim 2021
Daphne oleoides | Gövçek
Yaralıgöz Dağı / kastamonu
Serdar Ölez © Haziran 2018

Ekoloji/Habitat

1050-3200m yükseltiler arasında; kireçtaşı bayırlar, yamaç eteklerinde biriken taş toprak yığınları, bodur meşelikler, karaçam ormanları, Astragalus-Acantholimon stepleri ve yol kenarlarında yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Bazı diğer Daphne türleri

D.glomerata, D.gnidioides, D.mezereum, D.mucronata, D.oleoides, D.pontica, D.sericea,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Daphne oleoides hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm