Pisot

Valeriana alliariifolia


50-160cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde hafif olukludur. Yapraklar basit; 7-20x5-25cm boyutlarda; tabanda , üstte , veya formda; sivri uçlu; kenarlar kaba dişli; saplar dipte 5-30cm, üstte daha kısa veya hiç yoktur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu geniş, sık dallı, ikili veya üçlü ; ler 1.5-2mm, yumurtamsı veya mızraksı; önce pembe sonra beyaz renkte, tüp 2.5-3x1-1.5mm boyutlardadır. Meyve kabuklu (achene); 4x1mm boyutlarda; ortası hafifçe kıvrıktır.
Yeni gözlem bildirÇat / Pazar / Rize - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

600-3000m yüksekliklerde; dere kenarları, nemli ve gölgeli orman tabanları, nadiren kayalıklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Bazı diğer Valeriana türleri

V.alpestris, V.bolkarica, V.dioica, V.dioscoridis, V.leucophaea, V.montana, V.officinalis, V.oligantha, V.phu, V.saxicola, V.sisymbriifolia, V.speluncaria, V.tuberosa

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Valeriana alliariifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm