Dağlalesi

Anemone blanda

(Kırlalesi)

Dağlalesi (Anemone blanda) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Ergene, Güney Marmara, Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Orta Kızılırmak, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirCehennem Deresi Vadisi / Mersin - Mayıs 2018 Serdar Ölez


Morfoloji

7-25 cm boylanabilen otsu bir bitkidir. Köksap yumrulu ve küremsidir. Yapraklar üç eşit parça derin loblu; loblar keskin çentikli veya tırtırlı-dişli, gövdede neredeyse sapsız; üstte basık , altta tüysüzdür. Çiçeklenme genellikle Mart-Nisan aylarında; involucral yapraklar (brakteler) saplı; çiçekler tekil; taç yapraklar genellikle 12-15 mm, hemen hemen dikdörtgenimsi, lavanta rengi-mavimsi renktedir. Meyve sert kabuklu ve dır. Anemone türleri arasında en erken çiçek açanıdır. Bol güneşli iyi drene edilmiş topraklarda yetişmeyi sever.

Gözlemler

Görseller

Anemone blanda | Dağlalesi
İstiklal / Pozantı / Adana
Serdar Ölez © Mart 2022
Anemone blanda | Dağlalesi
Cehennem Deresi Vadisi / Mersin
Serdar Ölez © Mayıs 2018
Anemone blanda | Dağlalesi
NGBB / İstanbul
Serdar Ölez © Ocak 2019

Ekoloji/Habitat

150-2600 m yükseltiler arasında; taşlık yamaçlar ve çalılıklarda gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anemone blanda Schott & Kotschy
Sinonimler (Tam liste)

- Anemone blanda
İngilizce

Greek Thimbleweed

Etimoloji ve kısaltmalar

Anemone Yunanca ve Latincede 'rüzgar' anlamına gelen ἄνεμος (ánemos) kelimesi ve '... kızı' anlamına gelen -ώνη (-ṓnē) sonekinin birleşiminden türetilmiştir; 'rüzgarın kızı' anlamındadır. Blanda Latincede `zarif` anlamına gelen blandus kelimesinden türetilmiştir. Bilimsel adlandırmada kullanılan Kotschy kısaltması, türün Carl Georg Theodor Kotschy (1813–1866) tarafından yayınlandığını belirtir; Kotschy Avusturyalı botanikçi ve kaşiftir; araştırmalarında büyük miktarda bitki örneği toplamıştır, ayrıca bazıları bilim dünyası için yeni olan kırk meşe türünü de tanımlamıştır.

Bazı diğer Anemone türleri

A.blanda, A.caucasica, A.coronaria, A.hortensis, A.narcissiflora, A.nemorosa, A.ranunculoides,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Anemone blanda hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm