Dikenotu

Pallenis spinosa

(Yıldızotu, Asteriscus spinosus)

60 cm kadar boylanabilen, yaygın tüylü, tek yıllık, otsu bir bitkidir. Gövde ince yumuşak tüylerle kaplı; yan dallar ana gövdeden uzun; kökler odunsudur. Yapraklar dipte (bazal) çoğunlukta, az sayıda gövde üzerinde; dipte , 8-10 cm uzunlukta, yarı saplı, kenarları ince dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; (dışta kalan hariç) 1-1.5 cm genişliktedir; dışta kalan genellikle 8-10 adet, 15-35 x 3-6 mm boyutlarda, ve mızraksı formdadır, dikenli dur, altta belirgin şekilde 3-damarlıdır ve dışa doğru yaygındır; içte kalan formda ve 0.75-1 cm boyutlardadır, keskin ve dikenli uçludur; 4-7 mm uzunluktadır; 3-3.5 mm uzunluktadır. Sert kabuklu meyveler kahverengi ve basık dır; in meyveleri ~ 3 x 2.25 mm (~ 0.5 mm kanat dahil) boyutlardadır; in meyveleri ~ 2.25 x 1 mm boyutlardadır; 0.5 mm´dir ve beyazdır.
Yeni gözlem bildirCehennem Deresi Vadisi / Mersin - Mayıs 2018 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Kalkerli topraklar, kayalıklar, yol kenarlarında yayılış gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Pallenis spinosa (L.) Cass.
Sinonimler

- Asteriscus spinosus (L.) Sch.Bip.
- Athalmum spinosum Kuntze
- Bubonium spinosum (L.) Hill
- Buphthalmum durum L.
- Buphthalmum spinosum L.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Spinosa tür adı Latince 'sivri, diken' anlamına gelen spina kelimesi ile '..gibi, ..özellikli' anlamına gelen ōsus sonekinin birleşiminden oluşmuştur; sıklıkla tür gövdesinin veya bir kısmının dikenlerle kaplı olduğuna işaret eder.  Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Listelenen kaynaklar Pallenis spinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm