Mührüsüleyman

Polygonatum multiflorum

(Kurtpençesi, Bolboğum, Dolamaotu)

15-90 cm arasında boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler tüysüz, düz ve yuvarlaktır. Yapraklar genişçe , genişçe veya ; 55-110 x 12-45 mm boyutlarda, tüysüz, sapsız veya kısaca saplıdır. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçek durumu salkım, dipte 3-4 çiçekli, uçta daha az; çiçekler kokusuz; çiçek sapı tüysüz; 17-18 x ~ 3 mm boyutlarda, orta kısmı büzülmüş; seyrek ince tüylüdür. Meyve üzümsü; mavimsi-siyah renkte, 7-9 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

460-1165 m kestane ormanları ve çayırlıklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Polygonatum multiflorum (L.) Allioni
Sinonimler

- Convallaria ambigua Schrank
- Convallaria broteroi Guss.
- P. bracteatum (B.Thomas) G.Don
- Polygonatum intermedium Dumort.
- Polygonatum salamonis Montandon
- diğer sinonimler...
İngilizce

Eurasian Solomon'S Seal

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygonatum Yunancada `çok` anlamına gelen poly öneki ile `eklem` anlamına gelen gonat kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Multiflorum Latincede `çok sayıda` anlamına gelen multi kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Polygonatum türleri

P.glaberrimum, P.hirtum, P.orientale, P.sibiricum, P.verticillatum

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Polygonatum multiflorum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm