Mührüsüleyman

Polygonatum multiflorum

(Kurtpençesi, Bolboğum, Dolamaotu)

15-90 cm arasında boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler tüysüz, düz ve yuvarlaktır. Yapraklar genişçe , genişçe veya ; 55-110 x 12-45 mm boyutlarda, tüysüz, sapsız veya kısaca saplıdır. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçek durumu salkım, dipte 3-4 çiçekli, uçta daha az; çiçekler kokusuz; çiçek sapı tüysüz; 17-18 x ~ 3 mm boyutlarda, orta kısmı büzülmüş; seyrek ince tüylüdür. Meyve üzümsü; mavimsi-siyah renkte, 7-9 mm çaptadır.
Gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Polygonatum multiflorum | Mührüsüleyman
Kastamonu
Serdar Ölez © Haziran 2018
Polygonatum multiflorum | Mührüsüleyman
Esenköy / Yenice / Karabük
Serdar Ölez © Haziran 2018

Ekoloji/Habitat

460-1165 m kestane ormanları ve çayırlıklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Polygonatum multiflorum (L.) Allioni
Sinonimler (Tam liste)

- Convallaria ambigua Schrank
- Convallaria broteroi Guss.
- P. bracteatum (B.Thomas) G.Don
- Polygonatum intermedium Dumort.
- Polygonatum salamonis Montandon
İngilizce

Eurasian Solomon'S Seal

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygonatum Yunancada `çok` anlamına gelen poly öneki ile `eklem` anlamına gelen gonat kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Multiflorum Latincede `çok sayıda` anlamına gelen multi kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Polygonatum türleri

P.glaberrimum, P.hirtum, P.multiflorum, P.orientale, P.sibiricum, P.verticillatum,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Polygonatum multiflorum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm