İzmir Kekiği

Origanum vulgare

(İstanbul Kekiği)

20-100 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde 4 köşeli, odunsu, genellikle kırmızımsı-kahverengimsi, basık-yumuşak tüylüdür. Yapraklar saplı veya neredeyse sapsız, , veya , 6-40 x 5-30 mm, veya , yüzey , noktalı veya ; veya , 2-10 x 1-7 mm, az-çok veya , yeşil nadiren eflatunumsu, sıklıkla ince tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ekim ayları arasında; çiçek durumu salkım, yoğun, yaprak ile dal arası halka dizilişli, gövde ve dallarda terminal; tam simetrik, çan şeklinde, 5loblu, 13 damarlı; simetrik, 3-10 mm, iki dudaklı, 5 loblu, uzun tüplü, tüylü; üst dudak yassı, kısa, uç kısım kertikli; alt dudak 3 loblu, orta lob yanal loblardan geniş, yuvarlağımsı uçlu, kenarları sığ dişli; 4 adet, 2si üst dudaktan daha uzun; dişicik 2`li lidir.
Gözlem bildirKastamonu - Haziran 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Origanum vulgare | İzmir Kekiği
Subaşı / Pazar / Rize
Serdar Ölez © Ağustos 2022
Origanum vulgare | İzmir Kekiği
Kastamonu
Serdar Ölez © Haziran 2018

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2500 m yükseklikler arasında; kuru tepeler, taşlık yamaçlar, sıklıkla kozalaklı ağaçlar veya karışık korulukların kısmi gölgesinde, makiliklerde gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Origanum vulgare L.
Sinonimler (Tam liste)

- Origanum vulgare
İngilizce

Oregano

Etimoloji ve kısaltmalar

Origanum Latincede `dağ` anlamına gelen ogos kelimesi ile `parlaklık, aydınlık` anlamına gelen ganos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dağların ışıltısı anlamındadır. Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır.

Bazı diğer Origanum türleri

O.×, O.acutidens, O.amanum, O.bargyli, O.bilgeri, O.boissieri, O.brevidens, O.haussknechtii, O.husnucan-baseri, O.hypericifolium, O.laevigatum, O.leptocladum, O.majorana, O.minutiflorum, O.munzurense, O.onites, O.rotundifolium, O.saccatum, O.sipyleum, O.solymicum, O.syriacum, O.vogelii, O.vulgare,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Origanum vulgare hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm