Mabet Ağacı

Ginkgo biloba


40 m kadar boylanabilen, geçmişte tüm dünyaya yayılı, bugün sadece Çin ve orta Asya`da doğal gelişim gösteren, Türkiye için egzotik bir türdür. Gövde 4 m çap oluşturabilir; kabuk açık gri veya grimsi-kahverengi, boylamasına yarıklı; uzun sürgünler başlangıçta soluk kahverengimsi-sarı, sonraları gri, boğum arası 1-4 cm; kısa sürgünler siyahımsı-gri, yoğun ve düzensiz izli (kopan yaprak saplarının izi); kış sürgünleri sarımsı-kahverengidir. Yapraklar soluk yeşil, sonbaharda parlak sarı; 13 × 8 cm; yaprak ucu kısa sürgündekilerde dalgalı ve kertikli, uzun sürgünlerde derin girinti ile aya 2 loba ayrık; yaprak sapı 5-8 cm`dir. Çiçeklenme Mart-Nisan aylarında; erkek çiçekler , 1.2-2.2 cm, fildişi rengi; polen keseleri kayık şekilli, genişçe yarıklı; dişi çiçekler bodur filizlerde, terminal; tohum taslağı 2 tanedir ve genellikle sadece biri tohuma dönüşür. Tohumlar eliptik veya küremsi, 2.5-3.5 × 1.6-2.2 cm; sulu dış kabuk sarı veya portakal rengi, sarı dumanlı, olgunlukta nahoş kokulu; kabuğunun sert orta kısmı beyaz, 2 veya 3 uzunlamasına kertikli; tohum kabuğunun iç kısmı soluk kırmızımsı kahverengi; tohum olgunlaşması Eylül-Ekim aylarındadır.
Gözlem bildirMilli Egemenlik Parkı / Ankara - Temmuz 2014 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

TEHLİKEDE
ENDANGERED

Eldeki en iyi kanıtlar taksonun neslinin doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ginkgo biloba L.
Sinonimler (Tam liste)

- Ginkgo biloba
İngilizce

Maidenhair Tree

Etimoloji ve kısaltmalar

Ginkgo Japoncada`gümüş` anlamına gelen yin kelimesi ile `kayısı` anlamına gelen hing kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Kanji alfebesinin Latin alfebesine çevirisinde yapılan bir yanlıştan dolayı ginkgo olarak telaffuz edildiği düşünülmektedir. Biloba Latincede iki loblu, iki parçalı anlamlarına gelir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ginkgo biloba hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm