Su parmakotu

Potentilla recta


Çiçekli dalları 20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde tekil veya çoklu, yukarı doğru yükselen veya dik; gövde yüzeyi uzun ve kısa salgısız ve sıklıkla az sayıda kısa dür. yapraklar dipte rozet dizilimli, uzun saplı; gövde yaprakları , , kısa saplı veya sapsız; yaprakçıklar 5-7 adet, veya bazen formda, 10-50 x 5-25 mm boyutlarda, testere dişli, her iki yüz az çok dir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler kurullarda; dışçanak dilimleri şeritsi-mızraksı; , 5-8 mm; sarı, , 6-10 mm; 25-30 adettir. Meyveler sert kabuklu, sert damarlı, kanatlı; koyu kahverengi; tohumlar sıklıkla ağsı bir dokuyla kaplıdır.
Gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Potentilla recta | Su parmakotu
Yenice / Karabük
Serdar Ölez © Mayıs 2018

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 2300 m yüksekliklere kadar; çayırlıklar, meralar, ıslak ve gölgeli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Potentilla recta L.
Sinonimler (Tam liste)

- Potentilla recta L. var. obscura W.D.J. Koch
- Potentilla recta L. var. pilosa (Willd.) Ledeb.
- Potentilla recta L. var. sulphurea Peyr.
İngilizce

Sulphur Cinquefoil

Etimoloji ve kısaltmalar

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur.

Bazı diğer Potentilla türleri

P.aladaghensis, P.anatolica, P.anglica, P.anserina, P.argaea, P.argentea, P.armeniaca, P.astracanica, P.aucheriana, P.aurea, P.balansae, P.bifurca, P.buccoana, P.calabra, P.calycina, P.cappadocica, P.carduchorum, P.crantzii, P.davisii, P.detommasii, P.discipulorum, P.divaricata, P.doddsii, P.elatior, P.erecta, P.fruticosa, P.gelida, P.geranioides, P.hololeuca, P.humifusa, P.inclinata, P.isaurica, P.kotschyana, P.lazica, P.libanotica, P.lignosa, P.lomakinii, P.meyeri, P.micrantha, P.nerimaniae, P.oweriniana, P.palustris, P.pannosa, P.pimpinelloides, P.polyschista, P.pulvinaris, P.recta, P.reptans, P.rupestris, P.ruprechtii, P.savvalensis, P.speciosa, P.sublaevis, P.subpalmata, P.supina, P.tauricola, P.thuringiaca, P.ulrichii, P.umbrosa,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Potentilla recta hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm