Su parmakotu

Potentilla recta


Çiçekli dalları 20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde tekil veya çoklu, yukarı doğru yükselen veya dik; gövde yüzeyi uzun ve kısa salgısız ve sıklıkla az sayıda kısa dür. yapraklar dipte rozet dizilimli, uzun saplı; gövde yaprakları , , kısa saplı veya sapsız; yaprakçıklar 5-7 adet, veya bazen formda, 10-50 x 5-25 mm boyutlarda, testere dişli, her iki yüz az çok dir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler kurullarda; dışçanak dilimleri şeritsi-mızraksı; , 5-8 mm; sarı, , 6-10 mm; 25-30 adettir. Meyveler sert kabuklu, sert damarlı, kanatlı; koyu kahverengi; tohumlar sıklıkla ağsı bir dokuyla kaplıdır.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2018 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 2300 m yüksekliklere kadar; çayırlıklar, meralar, ıslak ve gölgeli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Potentilla recta L.
Sinonimler

- Potentilla recta L. var. obscura W.D.J. Koch
- Potentilla recta L. var. pilosa (Willd.) Ledeb.
- Potentilla recta L. var. sulphurea Peyr.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Sulphur Cinquefoil

Etimoloji ve kısaltmalar

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Potentilla türleri

P.aladaghensis, P.anatolica, P.anglica, P.anserina, P.argaea, P.argentea, P.armeniaca, P.astracanica, P.aucheriana, P.aurea, P.balansae, P.bifurca, P.buccoana, P.calabra, P.calycina, P.cappadocica, P.carduchorum, P.crantzii, P.davisii, P.detommasii, P.discipulorum, P.divaricata, P.doddsii, P.elatior, P.erecta, P.fruticosa, P.gelida, P.geranioides, P.hololeuca, P.humifusa, P.inclinata, P.isaurica, P.kotschyana, P.lazica, P.libanotica, P.lignosa, P.lomakinii, P.meyeri, P.micrantha, P.nerimaniae, P.oweriniana, P.palustris, P.pannosa, P.pimpinelloides, P.polyschista, P.pulvinaris, P.reptans, P.rupestris, P.ruprechtii, P.savvalensis, P.speciosa, P.sublaevis, P.subpalmata, P.supina, P.tauricola, P.thuringiaca, P.ulrichii, P.umbrosa

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Potentilla recta hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm