Sarı Ekşiyonca

Oxalis corniculata

(Boynuzlu Ekşi Tırfıl)

Sarı Ekşiyonca (Oxalis corniculata) Ekşiyoncagiller (Oxalidaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirÇankaya / Ankara - Ekim 2018 Serdar Ölez


Morfoloji

20 cm kadar boylanabilen, yayılarak gelişen, otsu bir türdür. Gövde sürünücüdür ve yaprak koltuklarından toprakla temas sonucu köklenir. Yapraklar 3-yaprakçıklı birleşik; yaprakçıklar 0.5-1.5 x 0.6-2 cm, genişçe , taban , uç kısım çentikli; sap 1.5-3 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu tekil veya yaprak ile dal arası ; çiçek kümesi sapı 4-10 cm uzunlukta; çiçek sapı 0.5-1 cm uzunlukta; 2.3-4 mm, ; 5.2-3 mm, ; 5.5-6 x 3-4 mm, ; 10 adet, iki sıralı; 5 bölmeli; 5 ve belirgindir. Meyvelenme Eylül-Ekim ayları arasında; tohum kesesi/meyve (kapsül) 0.8-1.5 x 0.3-0.5 cm, şeritsi, seyrek tüylü; tohumlar çok sayıda, küçük ve kahverengidir.

Gözlemler

Görseller

Oxalis corniculata | Sarı Ekşiyonca
Çankaya / Ankara
Serdar Ölez © Ekim 2018

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 500 m yükseklikler arasında; orman altları, meralar ve nemli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Oxalis corniculata L.
Sinonimler (Tam liste)

- Oxalis corniculata L. var. corniculata
- Acetosella corniculata (L.) Kuntze
İngilizce

Creeping Woodsorrel

Etimoloji ve kısaltmalar

Oxalis Latincede `ekşi` anlamına gelen oxus kelimesinden türetilmiştir; cins adı 17.yy başlarında, yapraklarındaki keskin tada atfen verilmiştir. Corniculata Latincede `boynuz` anlamına gelen cornu kelimesinden türetilmiştir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Oxalis türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Oxalis corniculata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm