Koca geren

Sarcocornia perennis

(Deniz börülcesi)

10-20 cm boylanabilen, 2 m çapta örtü oluşturabilen, çok yıllık, otsu veya az-çok odunsu bir türdür. Gövde gençlikte sarımsı-taze yeşil, yaşlandıkça kahverengimsi veya kırmızımsı, ; ana dallar yere yayılı; yan dallar çok sayıda, başlangıçta dik ve sukulent, sonraları sıklıkla ipliksi, soyulmuş gibi ve yayılı; boğum boğum görünümde; boğumlar 3-5 mm çapta, 6-12 mm boydadır. Yapraklar her boğumda iki adet, indirgenmiş, 1-2 mm uzun, az-çok , tabanda fincan formlu bir kına bitişik, kenarlar ince ve kurudur. Çiçeklenme Temmuz-Kasım ayları arasında; çiçek durumu , terminal, silindirik, basit veya birleşik, ana gövde ucundaki başak diğerlerinden daha büyük, diğer başaklar sadece bazı yan dalların uçlarında, 1-6 cm uzun, 2-3.5 mm çapta; tepal birleşik ve sukulenttir. Tohumlar ~ 2 mm uzunlukta; tohum dış kabuğu kahverengi ve dür.
Gözlem bildirBostanlı / İzmir - Şubat 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Sarcocornia perennis | Koca geren
Bostanlı / İzmir
Serdar Ölez © Şubat 2019

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2 m yükseklikler arasında; doğrudan deniz dalgalarını almayan tuzlu-çamurlu topraklarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott
Sinonimler (Tam liste)

- Sarcocornia perennis
- Arthrocnemum perenne
- Sarcocornia ambigua
- Salicornia ambigua
- Salicornia perennis
İngilizce

Chickenclaws

Etimoloji ve kısaltmalar

Sarcocornia Yunancada `etli` anlamına gelen sarco kelimesi ile Latincede `boynuzlu` anlamına gelen cornis kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün görünümüne atıfta bulunur. Perennis Latincede `... boyunca` anlamına gelen per öneki ile `yıl` anlamına gelen annus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle türün çok yıllık olduğuna işaret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Sarcocornia türleri

S.obclavata, S.perennis,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Sarcocornia perennis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm