Keçiboğan

Calicotome villosa


3 m boylanabilen, herdem yeşil, dik gelişimli bir çalı türüdür. Dallar almaşık dizili, güçlü yanal dikenli; genç sürgünler yoğun lidir. Yapraklar 3 yaprakçıklı birleşik; yaprakçıklar 5-15 mm, , alt yüzeey yoğun kısa , üst yüzey dür. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında; çiçek durumu çoğunlukla , 3-5, nadiren 12`ye kadar çiçekli; yapraksı; çiçek sapı 4-8 mm; tam kenarlı, 3 parçalı; yoğun ; 12-18 mm, lar ve kadar uzun ve dür. Meyve baklamsı 30-50 x 8-10 m, yoğun , dikişizi biraz kalınlaşmıştır.
Yeni gözlem bildirDatça Yarımadası / Muğla - Mart 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 900 m yükseklikler arasında; makilikler ve kuru taşlık topraklık alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Calicotome villosa (Poir.) Link
İngilizce

Spiny Broom

Etimoloji ve kısaltmalar


Link kısaltması, türün Alman doğa bilimci ve botanikçi Johann Heinrich Friedrich Link (1767–1851) tarafından yayınlandığını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Calicotome villosa hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm