Geren

Salicornia europaea


10-35 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, sık dallanmış; dallar yeşil ve etlidir. Yapraklar gelişmemiş, üçgenimsi pul şeklinde, 1.5 mm boyda, taban bir kın içerisinde, kenar zarsı ve dur. Çiçeklenme ve meyvelenme Ocak-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu , kısaca saplı, 1-5 cm; çiçekler yaprak ile dal arası, her de 3 adet, orta çiçek yanal çiçeklerden daha genişçe ve daha yukarıda; etli, armut şeklinde; dışa taşmış; dikdörtgenimsi; yumurta biçimli; dir. Meyve kabuğu zarsı; tohum silindirik-yumurta biçimli, yaklaşık 1.5 mm çapta; tohum dış kabuğu köselemsi, tüylüdür.
Gözlem bildirBostanlı / İzmir - Şubat 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Salicornia europaea | Geren
Bostanlı / İzmir
Serdar Ölez © Şubat 2019

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Salicornia Latincede `tuz` anlamına gelen sal kelimesi ile `boynuz` anlamına gelen cornu kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; şekli ve tuzlu bir tadına işaret etmektedir. Europaea 'Avrupalı, Avrupadan' anlamındadır.

Bazı diğer Salicornia türleri

S.dolichostachya, S.emericii, S.freitagii, S.patula, S.perennans,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Salicornia europaea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm