Kadıngöbeği

Rosa hemisphaerica


2 m boylanabilen, kışın yaprak döken, odunsu bir türdür. Gövde seyrek sivri dikenli; dikenler genellikle sert kılsı uçlu; genç filizler dikensizdir. Yapraklar bileşik tüysü; yaprakçıklar 5-7 adet, , 1.2-2.5 x 0.8-1.6 cm boyutlarda, , taban hemen hemen , çift dişli kenarlı ancak genellikle tabadan 1/3`ü dişsiz, üst yüzey gri-yeşil yukarıda, alt yüzey dumanlı ve basık ; yaprak ekseni yoğun ; sıklıkla dişlidir. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek sapı 0.5-1 cm; dar ve soluk in sarı; ; tek parça; 1.2-1.5 cm, derin portakal-kırmızımsı renktedir.
Yeni gözlem bildirBeynam / Ankara - Haziran 2017 Ahmet Demirtaş


Gözlemler

Görseller

Rosa hemisphaerica | Kadıngöbeği
Eskiköy / Kalecik / Ankara
Mustafa Gökmen © Aralık 2020
Rosa hemisphaerica | Kadıngöbeği
Beynam / Ankara
Ahmet Demirtaş © Haziran 2017

Ekoloji/Habitat

800-1800 m yükseklikler arasında; kuru alanlarda, su yataklarında, toprak yığınlarında, kireçtaşı ve volkanik yamaçlarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Rosa hemisphaerica Herrm.
Sinonimler (Tam liste)

- Rosa lutea var. sulphurea (Dryand.) Regel
- Rosa raphinii Boiss. & Balansa
- Rosa sulphurea Dryand.
İngilizce

Sulfur Rose

Etimoloji ve kısaltmalar

Rosa {Latince}: gül. Hemisphaerica Latincede `yarım` anlamına gelen hemi öneki ile Yunancada `top gibi, küresel` anlamına gelen sphaira kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle yarı küresel meyve veya hipantiyumu işaret eder.

Bazı diğer Rosa türleri

R.agrestis, R.arvensis, R.beggeriana, R.boissieri, R.canina, R.corymbifera, R.damascena, R.dumalis, R.elymaitica, R.foetida, R.gallica, R.hemisphaerica, R.hirtissima, R.iberica, R.kotschyana, R.marginata, R.micrantha, R.mollis, R.orientalis, R.oxyodon, R.phoenicia, R.pisiformis, R.puberulenta, R.pulverulenta, R.rubiginosa, R.sempervirens, R.spinosissima, R.tomentosa, R.turcica, R.vanheuckeriana, R.villosa,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Rosa hemisphaerica hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm