Akkavak

Populus alba


30-40 m boylanabilen, geniş tepeli bir ağaçtır. Kabuk genç dallarda beyazımsı-grimsi, gövdelerde beyaz, pürüzsüz veya kaba/pürüzlü; genç filizler yoğun yumuşak pamuksu dır. Yapraklar , 5-10.5 cm uzunlukta, genellikle genişliği uzunluğundan fazla, dalgalı kenarlı veya 3-5 loblu, tabandan 3-5 damarlı, ; üst yüz genç yapraklarda, alt yüz her zaman pamuksu ; yaprak sapı 2.5-5.5 cm uzunlukta, dır. Çiçeklenme Mart-Nisan aylarında; çiçekler ; erkek çiçek 5-8 cm uzun, , , uç kısım hafifçe dişli, 5-10 adet; dişi çiçek 8-12 cm uzunlukta, , , uç kısım hafifçe dişli, tepecik kırmızı ve yarık uçludur. Meyve kapsül, şişemsi şekilde, hemen hemen sapsızdır.
Gözlem bildirA.Ü. Fen Fakültesi / Ankara - Mayıs 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Populus alba L.
Sinonimler (Tam liste)

- Populus alba
- Populus alba var. bolleana
- Populus alba var. nivea
- Populus alba var. pyramidalis
İngilizce

White Poplar

Etimoloji ve kısaltmalar

Populus Latincede `insanlarla dolu, kalabalık` anlamına gelen populosus kelimesinden türetilmiştir. Alba Latincede beyaz anlamına gelir.

Bazı diğer Populus türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Populus alba hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm