Alıç

Crataegus orientalis


3-5 m boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı veya ağaç formlu bir türdür. Gövde kahverengi-gri ve çatlaklı; dallar dikenli; dikenler genellikle uzundur ve yaprak taşırlar. Yapraklar eşkenar dörtgen biçimli veya , 3-5 x 2.5-4 cm, 3-7 derin loblu, her iki yüzü basık gri , taban ; sap 5-15 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz aylarında; , 4-10 çiçekli, sık, yoğun beyaz, ; çiçekler 15-20 mm çapta; 4-5 mm, üçgen biçimli, , meyvelenme sırasında geriye bükülmüş; 5 adettir. Meyve kırmızımsı-portakal rengi, küremsi, 2 cm çapa kadar, eser miktarda veya ; tohumlar 5 adet ve sert kabukludur.
Gözlem bildirÇankaya / Ankara - Mayıs 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Crataegus orientalis Pall. ex M. Bieb.
Sinonimler (Tam liste)

- Crataegus laciniata auct.
- Crataegus odoratissima Hornem.
- Crataegus sanguinea Schrad.
- Mespilus odoratissima Andrews
- Phaenopyrum schraderianum (Ledeb.) M.Roem.

Etimoloji ve kısaltmalar

Crataegus cins adı Yunancada `güç` anlamına gelen kratos kelimesi ile `keskin` anlamına gelen akis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; bazi türlerinin keskin batıcı dikenlerini işaret ettiği sanılmaktadır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir.

Bazı diğer Crataegus türleri

C.ambigua, C.azarolus, C.caucasica, C.christensenii, C.heterophylloides, C.longipes, C.meyeri, C.microphylla, C.monogyna, C.orientalis, C.pentagyna, C.peshmenii, C.pseudoheterophylla, C.rhipidophylla, C.tanacetifolia, C.turcicus, C.x, C.yaltirikii,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Crataegus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm