Tatlı patates

Ipomoea batatas

(Hatay patatesi, Kırmızı patates)

3 m boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yere yayılı veya yukarı doğru yükselen, nadiren burulmuş, veya , yeşil veya eflatunumsu, sık dallanmış, boğum noktalarından köklenen; yumru köklü; yumru uzamış elipsoid; özsu sütlüdür. Yapraklar , 4-13 x 3-13 cm, seyrek veya ; tam kenarlı veya 3-5 (-7) loblu; loblar ; yaprak sapı 2.5-20 cm uzunluktadır. Çiçek kurulu 1 veya 3-7 çiçekli; çiçek kümesi sapı 2-10.5 cm, köşeli; mızraksı, 2-4 mm; çiçek sapı 2-10 mm; dikdörtgenimsi veya eliptik, ± düzensiz, veya , kenar kirpikli, , dışta kalan 2 7-10 mm, içte kalan 3 8-11 mm; pembe, beyaz, soluk eflatun, orta kısım daha koyu, huni biçimli, 3-4 cm çapta; gömülü; veya dür. Meyve kapsül, nadiren oluşur, yumurta biçimli veya basık küremsi; tohumlar dür.
Gözlem bildirGöcek / Muğla - Kasım 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ipomoea batatas | Tatlı patates
Göcek / Muğla
Serdar Ölez © Kasım 2018
Ipomoea batatas | Tatlı patates
Çankaya / Ankara
Serdar Ölez © Eylül 2020

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ipomoea batatas (L.) Lam.
Sinonimler (Tam liste)

- Ipomoea batatas
- Convolvulus batatas
- Convolvulus tiliaceus
- Ipomoea fastigiata
- Ipomoea tiliacea
- Ipomoea triloba
İngilizce

Sweetpotato

Etimoloji ve kısaltmalar

Ipomoea cins adı Yunancada `solucan ` anlamına gelen ips kelimesi ile `gibi` anlamına gelen homorios son ekinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin kırvrım kıvrım ve yoğun dallarına işaret ettiği sanılmaktadır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Ipomoea türleri

I.imperati, I.sagittata,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ipomoea batatas hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm