Uyuyan güzel

Malvaviscus arboreus

(Türk şapkası)

1-3 m boylanabilen, çalı formlu, bir türdür. Dallar seyrek veya tır. Yapraklar , genellikle 3 loblu, bazen tam kenarlı, 6-12 × 2.5-10 cm, hemen hemen veya her iki yüzü , dip damarlar 3 veya 5, taban genişçe , kenarlar tırtırlı, ; ipliksi, yaklaşık 4 mm, genellikle erken dökülen; yaprak sapı 2-5 cm uzunlukta ve dır. Çiçekler tekil, yaprak koltuklarında, sarkık, tüp şekilli, sadece uç kısmı hafifçe genişleyen, 2.3-5 cm; çiçek sapı 3-15 mm, ; dışçanak lobları , 8-15 mm, ; çanak çan şeklinde, yaklaşık 1 cm in çapta, loblar 5, dan hafifçe uzunca veya daha kısa, ; 5, açık parlak kırmızı, 2.5-5 cm; li colon 5-7 cm, tüp şeklindeki taç yapıdan dışarı taşar durumda; 10 parçalıdır. Meyve parlak kırmızı; genellikle 3-4 tohumludur.
Gözlem bildirGöcek / Muğla - Kasım 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Malvaviscus arboreus | Uyuyan güzel
Dalyan / Çeşme / İzmir
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Malvaviscus arboreus | Uyuyan güzel
Göcek / Muğla
Serdar Ölez © Kasım 2018

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Malvaviscus arboreus Cav.
Sinonimler (Tam liste)

- Achania coccinea Salisb.
- Achania mollis Aiton
- Hibiscus coccineus Walter
- Malvaviscus acapulcensis Kunth
- Malvaviscus balbisii DC.
İngilizce

Wax Mallow

Etimoloji ve kısaltmalar

Malvaviscus cins adı Latincede ebegümeci otunu tanımlayan malva kelimesi ile `yapışkan` anlamına gelen viscus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Arboreus Latincede `ağaç` anlamına gelen arboris kelimesi ile `gibi` anlamına gelen -eus sonekinin birleşiminden türetilmiştir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Malvaviscus arboreus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm