Mubarekotu

Geum rivale


20-60 cm boylanabile, çok yıllık otsu bir türdür. Dip yapraklar tüysü yaprak, 10-35 cm, 3-8 çift düzensiz yaprakçıklı; terminal parçacık 2-7 cm, , kenarlar testere dişli, loblu; yanal parçacıklar daha küçüktür. Sap yaprakları genellikle 3 parçalıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu , 2-6 çiçekli; çiçekler sarkık; kahverengimsi-eflatun; dışçanak dilimleri şeritsi, 4-6 mm; ~ 10 mm; pembemsi-krem rengi, , 9-14 mm uzunluktadır ve uzun lıdır. Meyve sert kabuklu, ~4 mm, çiçek başına 100´den fazla; uzantı (rostrum) 8-9 mm, ; 5-10 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Haziran 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1250 ile 3000 m yükseklikler arasında; nemli çayırlıklar ve dere boylarında doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Geum rivale L.
Sinonimler

- Geum rivale
- diğer sinonimler...
İngilizce

Purple Avens

Etimoloji ve kısaltmalar

Geum cins adı Yunancada `hoş bir koku vermek` anlamına gelen geno kelimesinden türetilmiştir; Geum bitkilerinin kökleri ezildiğinde karanfil gibi kokar. Rivale Latincede `dere, çay, ırmak` anlamına gelen rivus kelimesinden türetilmiştir; sıklıkla türün yaşadığı habitata dikkat çekmek için kullanılır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Geum türleri

G.aleppicum, G.coccineum, G.heterocarpum, G.latilobum, G.urbanum

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Geum rivale hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm