Meryemotu

Geum urbanum


20-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Dip yapraklar , 15-35 cm; terminal parçacık 3-11 cm, , tırtırlı-testere dişli, genellikle loblu; yanal parçacıklar daha küçüktür. Sap yaprakları sıklıkla 3 parçalıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu , 2-4 çiçekli; çiçekler dik; dışçanak dilimleri mızraksı, 2-3 mm; 4.5-6 mm; sarı, , 4-7 mm uzunlukta ve sızdır. Meyve sert kabuklu, 3-6 mm, çiçek başına 100´den daha az sayıda; uzantı (rostrum) 5-10 mm, ; yoktur.
Yeni gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Haziran 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; gölgeli toprak yığınları, ormanlık alanlar, akarsu ve göl kenarlarında gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Geum urbanum L.
Sinonimler

- Geum urbanum
- diğer sinonimler...
İngilizce

Herb Bennet

Etimoloji ve kısaltmalar

Geum cins adı Yunancada `hoş bir koku vermek` anlamına gelen geno kelimesinden türetilmiştir; Geum bitkilerinin kökleri ezildiğinde karanfil gibi kokar. Urbanum Latincede `şehir veya şehir hayatı ile ilgili` anlamına gelen urbanus kelimesinden türetilmiştir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Geum türleri

G.aleppicum, G.coccineum, G.heterocarpum, G.latilobum, G.rivale

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Geum urbanum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm