Kangal

Onopordum spp.


İki yıllık otsu bir türdür. Gövde güçlü, boylu boyunca kanatlı-dikenli, örümcek ağsı, nadiren dür. Yapraklar iğne dikenli, basit, telek loblu, ; dip yapraklar çoğunlukla gövde yapraklarından daha geniştir. , tekil veya şeklinde; yarım küresel veya küremsi; çok sıralı, katmerli, ± mızraksı, köselemsi ve dikensi uçlu; dışta kalan bazen üçgen biçimli, dik veya geriye doğru kıvrımlı; çiçek tablası derin, dişcikli, saçaklı, oyuklu; çiçekler borumsu, ; taç yaprakların üst geniş kenarı asimetrik, şeritsi loblu, genellikle leylak rengi veya eflatunumsudur. Meyve sert kabuklu, dört köşeli, yanal olarak yassı, kırışık; tüyler çok sıralı, , kısa sakallı veya , tabanda halka şeklinde tir ve sonraları dökülür.
Yeni gözlem bildirYukarı Gökdere / Isparta - Temmuz 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Onopordum Yunancada `eşek` anlamına gelen ónos kelimesi ile `osuruk` anlamına gelen pérdo kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Bu cinsin adı ilk olarak Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-79) kullanılmıştır; Plinus Naturalis Historia`yı yazmasıyla tanınan yazar, doğa bilimci Roma´lı komutandır; Plinus´a göre cinsin adı bu bitkilerin eşekler otladığında neden olduğu gürültülü etkilere atıfta bulunur. Cins 1753 yılında Species Plantarum´da Linneaus tarafından yayınlanmadan önce 1718 yılında bu bitki grubuna Fransız botanikçi Sébastien Vaillant tarafından Onopordon adı verilmişti. ssp. İngilizcede 'türler, türleri' anlamına gelen species kelimesinin kısaltmasıdır.

Bazı diğer Onopordum türleri

O.acanthium, O.anatolicum, O.armenum, O.boissierianum, O.bracteatum, O.candidum, O.canum, O.carduchorum, O.caricum, O.davisii, O.heteracanthum, O.illyricum, O.majori, O.myriacanthum, O.polycephalum, O.sibthorpianum, O.sirsangense, O.tauricum, O.turcicum

Kaynaklar

  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:356
  2. Listelenen kaynaklar Onopordum spp. hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
    Ulusal Tez Merkezi
    Tubives
    Türkiye Bitkileri
    Bizim Bitkiler
    Kocaeli Bitkileri
    GBIF Database
    Wikipedia
    Encyclopedia of Life
    Wikispecies
    JSTOR Plant DB
    Efloras
    Plants For A Future
    Google Images
    Plant Illustrations
    KEW-PWO
    IPNI

Basit Görünüm