Mayısçiçeği

Anemone narcissiflora


7-60 cm boylanabilen, dik gelişimli, otsu bir türdür. Dip yapraklar 3-10 adet, üç yaprakçıklı; yaprak sapı 4-20 cm; terminal yaprakçık ± sapsız, , 3-6 × 2-10 c , taban , kenarlar uca doğru çentikli, , ; yanal yaprakçıklar 1-3 loblu; loblar keskin, 3-10 mm genişliktedir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz aylarında; çiçek kurulu , 2-8 çiçekli; çiçek sapı 5-14 cm, tepaller 5-9, beyaz, sarı veya geçişli mavi-beyaz, yumurtamsı-eşkenar dörtgen veya ters yumurtamsı, 8-20 × 5-13 mm, ; 40-80 adettir. Meyveler sert kabuklu, elipsoid-yumurtamsı, yassı, 5-9 × 4-6 mm, kanatlı, ; gaga (dar uç kısım) geriye doğru kıvrımlı, 0.8-1.5 mm uzunlukta ve dür.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Anemone narcissiflora | Mayısçiçeği
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

1800--4000 m yükseklikler arasında; çam ormanları, yamaçlardaki çalılıklar, alpin çayırlıklarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anemone narcissiflora L.
Sinonimler (Tam liste)

- Anemone narcissiflora
İngilizce

Narcissus Anemone

Etimoloji ve kısaltmalar

Anemone Yunanca ve Latincede 'rüzgar' anlamına gelen ἄνεμος (ánemos) kelimesi ve '... kızı' anlamına gelen -ώνη (-ṓnē) sonekinin birleşiminden türetilmiştir; 'rüzgarın kızı' anlamındadır. Narcissiflora nergiz çiçeğinin cins adı narcissus kelimesi ile Latincede`yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; çiçek başlarının nergisinkilere benzerliğine atıfta bulunur.

Bazı diğer Anemone türleri

A.blanda, A.caucasica, A.coronaria, A.hortensis, A.narcissiflora, A.nemorosa, A.ranunculoides,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Anemone narcissiflora hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm