Alacüer

Bituminaria acaulis


20-40 cm, boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde kısaca dır ve toprak seviyesinde kalın bir köksaptan yükselir.Yapraklar birleşik; yaprakçıklar 30-70 x 20-50 mm, şeklindedir ve kenarları düzensiz olarak dişlidir. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu , 20-50 çiçekli, 3-6 cm, yoğun; basit, sert kıllı; dişler sert kıllı, gölgeli ; 12-15 mm, krem-beyaz renktedir. Meyve ~ 10 x 5 mm, (10 mm kılıçımsı gaga kısmı hariç), üst kısmı ; tohum meyve kabuğuna bitişiktir.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Bituminaria acaulis | Alacüer
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

450-1950 m yükseklikler arasında; kaya çıkıntıları ve toprak yığınlarında doğal olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Bituminaria acaulis (Hoffm.) C.H.Stirt.
Sinonimler (Tam liste)

- Asphalthium acaule (Steven) Hutch.
- Psoralea acaulis Hoffm.

Etimoloji ve kısaltmalar

Bituminaria Latincede ve Yunancada `bitümen, asfaltla ilgili bir hidrokarbon` anlamına gelen bitumen kelimesinden türetilmiştir; cins adı 1759'da Lorenz Heister tarafından yayınlanmıştır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Bituminaria türleri

Kaynaklar

 1. Davis, 1970, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:3 Page:264
 2. Listelenen kaynaklar Bituminaria acaulis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm