Gök kazgagası

Corydalis alpestris


5-15 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde toprak altından dallanmış; köksap kısa, konik pulsu formundadır. Dip yapraklar sadece 1-2 adet, sap yapraklarına benzer ancak daha küçük; sap yaprakları 2-4 adet, yayılı ve almaşık, üç yapraçıklı birleşik; yaprakçıklar ~20 mm in çapta, sapsız, 3 derin yarıklı; dilimler , dikensi uçlu, tam kenarlı veya 2-3 dişli, 7-12 x 2-3 mm; yaprak sapı 5-8 cm uzunluktadır ve tabanı kılıf içerisindedir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos arasında; çiçek kurulu , yaprak seviyesinden yukarıda, 5-8 çiçekli, yoğun; ~ 10 x 3-6 mm, ters yumurtamsı veya yumurtamsı, , tam kenarlı, çiçek sapı boyunda; çiçekler 15-18 mm uzun, mavimsi, nadiren menekşemsi veya beyazımsı; 1-2 mm uzun, kare veya dikdörtgenimsi, kısaca dişli kenarlı; daha kısa, ; hemen hemen kıvrımsız, kısaca dur. Meyve kapsül, 10-15 x ~ 5 mm, eliptik veya ters yumurtamsı; tohumlar ~ 1.5 mm in çaptadır.
Gözlem bildirBorçka / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Corydalis alpestris | Gök kazgagası
Borçka / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

2000-3300 m yükseklikler arasında; alpin taşlık yamaçlar ve döküntülerde yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Corydalis alpestris C.A.Mey.
Sinonimler (Tam liste)

- Corydalis glareosa Sommier & Levier
- Corydalis nivalis Boiss. & A.Huet
- Corydalis swanetica Krasn.
- Pistolochia alpestris Soják
- Pistolochia nivalis (Boiss. & A.Huet) Holub

Bazı diğer Corydalis türleri

C.alpestris, C.angustifolia, C.caucasica, C.cava, C.conorhiza, C.erdelii, C.haussknechtii, C.henrikii, C.integra, C.lydica, C.nariniana, C.oppositifolia, C.paschei, C.solida, C.tauricola, C.triternata, C.wendelboi,

Kaynaklar

 1. Ali & Qaiser, 2001, Flora of Pakistan
 2. Listelenen kaynaklar Corydalis alpestris hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm