Döngele

Salsola kali


5-50 cm boylanabilen, tuzcul bir bitkidir. Gövdeler veya nadiren ; dik veya yukarı doğru yükselen, tabandan itibaren dallanmış; dallar yay gibi bükülü veya nadiren yere yayılı şekildedir. Yapraklar almaşık dizili; yaprak ayası şeritsi, etli, genellikle tabanda şişik değil, ± ve 1-1.5 mm sert dikenli uçludur. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz arasında; çiçek kurulu olgunlukta değişime uğrayan, genellikle almaşık 2 koltuğunda 1 çiçekli; ler geriye bükülmüş, uç kısım biz şeklinde dikene indirgenmiş; yok veya tabanda tabanına bitişik; dilimleri görece daha dar veya alt çiçeklerde yok, , ; meyvelenme sırasında 4-6 (-8) mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirAydıncık / Mersin - Ağustos 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; kumluk alanlarda, denize yakın tuzca zengin topraklarda; iç kısımlarda döküntü-tuzlu alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Salsola kali L.
Sinonimler

- Corispermum pilosum Raf.
- Kali soda Moench
- Salsola australis R.Br.
- Salsola macrophylla R. Br.
- Salsola pontica (Pall.) Iliin
- diğer sinonimler...
İngilizce

Common saltwort

Etimoloji ve kısaltmalar

Salsola {Latince}: tuzlu. Kali Hindistan'da Güney Canara yazıtlarında belirtilen bir çim türünü ifade eder; ekilmemiş alanlarda nehrin yakınlarında yetişen bir tür çimdir. Kali ayrıca doğu Asya dinlerinde yıkıcı ve ölümcül bir tanrıyı tanımlar. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Salsola türleri

S.anatolica, S.boissieri, S.brachiata, S.crassa, S.cyrenaica, S.dendroides, S.grandis, S.incanescens, S.inermis, S.laricina, S.macera, S.nitraria, S.soda, S.stenoptera, S.tragus, S.turcica, S.verrucosa

Kaynaklar

 1. Flora of North America | Vol. 4 Page 399-401
 2. Listelenen kaynaklar Salsola kali hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm