Hırıgürü

Lathyrus rotundifolius


1-2.5 m boylu-tırmanıcı, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ve. kanatlıdır. Yapraklar 2´li birleşik, dallanmış lü; yaprakçıklar, genişçe , nadiren yuvarlağımsı, uzunluğu genişliğe göre hafifçe uzuncadan 3 katı kadar uzuncaya kadar, 25-65 x 10-45 mm, yassı ve paralel damarlı; ve gövdenin 1-2 katı genişliktedir. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayarı arasında; çiçek kümesi sapı yapraklardan uzunca, 3-13 çiçekli; 7-9 mm, dişler düzensiz, üst genişçe üçgen biçimli, en alttaki diş uzunca üçgen biçimli veya mızraksı, tüpünden daha kısa; derin pembe ve 18-25 mm´dir. Meyve baklamsı, şeritsi, , üst dikiş yeri hemen hemen 3 omurgalı, 50-70 x 7-10 mm; tohumlar 6-10 adet, zayıfça kırışık, tohum göbeği çapın beşte biri kadar boyuttadır.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Lathyrus rotundifolius | Hırıgürü
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

1000-2200 m yükseklikler arasında; çalılıklar, sınır boyları, körpe çayırlıklar, mısır ve nadas tarlalarında doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lathyrus rotundifolius Willd.
Sinonimler (Tam liste)

- Lathyrus latifolius var. rotundifolius (Willd.) Rchb.
- Lathyrus litvinovii Iljin
- Lathyrus peduncularis Poir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Lathyrus Yunancada `çok´ anlamına gelen la öneki ile `şehvetli, tutkulu´ anlamına gelen thyros kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Rotundifolius Latincede `yuvarlak` anlamına gelen rotundus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yuvarlağımsı yapraklı anlamındadır.

Bazı diğer Lathyrus türleri

L.annuus, L.aphaca, L.armenus, L.atropatanus, L.aureus, L.belinensis, L.bitlisicus, L.blepharicarpus, L.boissieri, L.brachypterus, L.cassius, L.chloranthus, L.chrysanthus, L.cicera, L.cilicicus, L.clymenum, L.cyaneus, L.czeczottianus, L.digitatus, L.elongatus, L.gloeosperma, L.gorgoni, L.grandiflorus, L.haussknechtii, L.hierosolymitanus, L.hirsutus, L.inconspicuus, L.incurvus, L.karsianus, L.laxiflorus, L.layardii, L.libani, L.lycicus, L.marmoratus, L.niger, L.nissolia, L.nivalis, L.ochrus, L.pallescens, L.palustris, L.phaselitanus, L.pratensis, L.pseudocicera, L.roseus, L.rotundifolius, L.satdaghensis, L.sativus, L.saxatilis, L.setifolius, L.spathulatus, L.sphaericus, L.stenolobus, L.stenophyllus, L.sylvestris, L.tauricola, L.trachycarpus, L.tuberosus, L.tukhtensis, L.undulatus, L.variabilis, L.venetus, L.vernus, L.vinealis, L.woronowii,

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:350
 2. Listelenen kaynaklar Lathyrus rotundifolius hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm