Başaksalebi

Gymnadenia conopsea


20-40 cm boylanabilen, narin veya gürbüz, yumrulu bir türdür. Gövde güçlü, ; yumrular yumurta biçimli, 1-3.5 cm boydadır. Yapraklar tabanda 3-5 adet, dik , ~5-15 x 0.5-2 cm; üst yapraklar 1-3, görünümlü, ve kın şeklindedir. Çiçeklenme Temmuz ayında; çiçek durumu , ± silindirik, 40 kadar çiçekli; boyu çiçeklere eşit, yeşil; çiçekler kırmızımsı, pembe, nadiren beyazımsı; başlık şeklinde, ~ 3-4 mm çapta; 3 yaklaşık olarak eşit loblu, yuvarlağımsı, ~ 4 mm; mahmuz çok narin, alt kısmı kıvrımlı, aşağı doğru uzanır şekilde ve 15 mm uzunluktadır.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Gymnadenia conopsea | Başaksalebi
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

1000-2800 m yükseklikler arasında; alpin ve alpinaltı çayırlıklar ve orman içi açıklıklarda doğal olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Habenaria conopsea (L.) Benth.
Sinonimler (Tam liste)

- Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
İngilizce

Fragrant orchid

Etimoloji ve kısaltmalar

Conopsea Yunancada 'sivrisinek benzeri' anlamına gelen kónops kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen çiçeğin uzun mahmuzunun sivrisineklerin ağızlarına benzerliğine işaret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Gymnadenia türleri

Kaynaklar

 1. Flora of China, Vol. 25
 2. Listelenen kaynaklar Gymnadenia conopsea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm