Çayır keteni

Linum hypericifolium


30-70 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, 2-5 mm çapta, borumsu, içi boş, üst kısımları , alt kısımları dür. Yapraklar sap boyunca genişçe , , 28-58 x 5-17 mm, tabanda , 5-7 damarlı, salgısız seyrek dür. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulları , 3-5 cm çapta, sık ve çok çiçekli; dış mızraksı, 7-9 mm, , üst yarısı veya üçte biri siyahımsı ve kenarlı; gül rengi, pembe veya açık mor, 25-33 mm, dipte 1/4 veya 1/3`üne kadar gittikçe incelen formdadır. Meyve kapsül şeklinde ve 6 mm´dir.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Linum hypericifolium | Çayır keteni
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

1700-2500 m yükseklikler arasında; orman altları, çalılık alanlar, çayırlıklar ve taşlık alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Linum hypericifolium Salisb.
Sinonimler (Tam liste)

- Cathartolinum hypericifolium Small

Etimoloji ve kısaltmalar

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir. Hypericifolium Latincede `kantaron` anlamına gelen hypericum kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün yapraklarının kantaron yapraklarına benzerliğine işaret eder.

Bazı diğer Linum türleri

L.annotinum, L.arboreum, L.aretioides, L.aroanium, L.austriacum, L.bienne, L.boissieri, L.cariense, L.catharticum, L.ciliatum, L.corymbulosum, L.densiflorum, L.empetrifolium, L.ertugrulii, L.flavum, L.hirsutum, L.hypericifolium, L.kaynakiae, L.maritimum, L.meletonis, L.mucronatum, L.nervosum, L.nodiflorum, L.obtusatum, L.olympicum, L.pamphylicum, L.persicum, L.peyronii, L.pubescens, L.punctatum, L.seljukorum, L.strictum, L.tauricum, L.tenuifolium, L.tmoleum, L.triflorum, L.trigynum, L.unguiculatum, L.usitatissimum, L.vanense, L.virgultorum, L.vuralianum,

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:441
 2. Listelenen kaynaklar Linum hypericifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm