Pireotu

Tanacetum coccineum


25-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler boylu, dik, tekil, dallanmayan veya tabandan birkaç dallı ve tüysüzdür. Yapraklar dipte: , 4-8 × 2.5-4 cm, , her iki yüzü seyrek veya , birincil yanal dilimler 5 çift, yaprak sapı 2-10 cm; gövde yaprakları: benzer, sapsız veya kısaca saplı; çiçek kurulunun hemen altındaki yapraklar küçük, veya tam kenarlıdır. Çiçeklenme ve meyvelenme Mayıs-Ekim aylarında; tekil, terminal; fincan şeklinde, 1-1.5 cm in çapta; 4 sıralı, ince ve kuru zarlı kenar kahverengi, dışta kalanlar , yaklaşık 3.5 mm, eksenden uzaklaştıkça veya seyrek , orta ve içtekiler , yaklaşık 5 mm, eksenden uzaklaştıkça ; kırmızı, aya hemen hemen , ~1.6 cm, uç kısım 2 veya 3 küçük dişlidir. Meyveler sert kabuklu, yaklaşık 2.5 mm; taççık 0.1-0.2 mm, kenarlar sığ yuvarlağımsı girintilidir.
Gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Tanacetum coccineum | Pireotu
Şavşat / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
Sinonimler (Tam liste)

- Chrysanthemum coccineum Willd.
- Chrysanthemum roseum Adams
- Pyrethrum coccineum (Willd.) Vorosch.
- Pyrethrum coccineum Tzvelev
- Tanacetum roseum (Adam) Sch.Bip.
İngilizce

Pyrethum Daisy

Etimoloji ve kısaltmalar

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir. Coccineum {Latince}: kırmızıya boyanmış veya renklendirilmiş. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Tanacetum türleri

T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri,

Kaynaklar

 1. Flora of China, Vol. 20-21 Page 764, 766
 2. Listelenen kaynaklar Tanacetum coccineum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm