Koca pireotu

Tanacetum macrophyllum


60-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Sap yaprakları 15-20 cm, , dış konturu , kaba testere dişli, her iki yüzü ; yanal dilimler mızraksı, 5-6 çift ve en çok 7 x 2 cm boyutlardadır. Çiçeklenme Ağustos ayında; çiçek kurulu , terminal, çok sayıda formlu çiçekli; 4-6 mm genişlikte; mızraksı veya ters mızraksı, 2.5-4 x 0.75-1.25 mm, , kenarlar kahverengi, ince ve kuru zarlı; ler sıklıkla 8, beyaz, 2-3 x 2.5 mm; ler 2 mm boydadır. Meyveler sert kabuklu, kahverengimsi, 1.5 cm , 4-5 çıkıntılı; taççık düzensiz olarak dişli ve 0.3 mm yüksekliktedir.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

800-2300 m yükseklikler arasında; gölgeli su kenarları ve otlaklarda doğal olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

T. macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.
Sinonimler

- Achillea latifolia Salisb.
- Achillea sambucifolia Desf.
- Chrysanthemum macrophyllum Waldst. & Kit.
- Gymnocline leucocephala Cass.
- Pyrethrum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Willd.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Macrophyllum Latincede `büyük` anlamına gelen macro kelimesi ile `yapraklı` anlamına gelen phyllum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; büyük yapraklı anlamındadır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Tanacetum türleri

T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:260
 2. Listelenen kaynaklar Tanacetum macrophyllum hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm