Üvez pireotu

Tanacetum sorbifolium


50-150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Sap yaprakları 10-15 cm, , çevrel olarak ± , ± düzenli testere dişli, seyrek her iki yüzü , salgısız; yanal dilimler 4-5 çift, 5-7 x 0.7-1.5 cm, üst kenar tabana kadar bölünmüş, alt kenar genellikle sap boyunca aşağı doğru uzanan şekildedir. Çiçeklenme Ağustos-Eylül aylarında; çok sayıda, terminal kurullarda; 7-8 mm genişlikte; 2.5-4 x 0.5-1.25 mm, , seyrek , kenarlar ve uç kısım kahverengi zarsı; ~ 12, beyaz, 7-10 x 3 mm, , tam kenarlı veya uç kısmı 3 kertikli; sarı renkte ve 2 mm uzunluktadır. Meyveler sert kabuklu, kahverengimsi, 1.5-2 mm, 5 çıkıntılı; taççık tam kenarlı ve 0.1-0.2 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1400-1900 m yükseklikler arasında; su kenarları, göknar-çam örtülü volkanik yamaçlar, orman gülü çalılıklarında ve çay bahçelerinde doğal yetişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Tanacetum sorbifolium (Boiss. ex Boiss.) Grierson
Sinonimler

- Pyrethrum sorbifolium Boiss. ex Boiss.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir. Sorbifolium Latincede `üvez` anlamına gelen sorbus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün yapraklarının üvez yapraklarıyla benzerliğine işaret eder. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Tanacetum türleri

T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:261
 2. Listelenen kaynaklar Tanacetum sorbifolium hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm