Sümenit

Dittrichia viscosa

(Yapışkan andız, Sünemit)

Genellikle 1 m, nadiren 2 m´ye kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler alt tarafı odunsu ve üstü körpe/otsu, yapışkan, kokulu, ± kısaca saplı ve seyrek yayılı dür. Yapraklar , 2-9 x 0.3-1.5 cm, , taban daralmış ve kulaklı; tam kenarlı, küçük dişli veya testere dişli kenarlıdır. Çiçeklenme Haziran-Kasım ayları arasında; çok sayıda, çiçek kurullarında; 0.75-1 cm genişlikte; katmerli, 4-5 sıralı, biraz zarsı, soluk yeşil ana damarlı, dışta kalanlar mızraksı, 1.5-2 x 0.5 mm, içte kalanlar şeritsi-mızraksı, 6-7 mm; ~ 10, 5-6 x 1.5 mm; 5.5-6.5 mm uzunluktadır. Meyveler sert kabuklu, uç kısımlar büzük, seyrek ; lar kahverengimsi, tüyler ~20, , 5.5-6.5 mm ve tabanda fincan şeklinde birleşiktir.
Yeni gözlem bildirKaraburun / İzmir - Ekim 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Dittrichia viscosa | Sümenit
Merkez / Karaburun / İzmir
Serdar Ölez © Ekim 2021
Dittrichia viscosa | Sümenit
Karaburun / İzmir
Serdar Ölez © Ekim 2019

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 800 m yükseklikler arasında; yamaçlar, döküntü topraklar, batak ve sulak alanlarda yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Sinonimler (Tam liste)

- Cupularia viscosa (L.) Gren. & Godr.
- Inula viscosa (L.) Aiton
- Erigeron viscosus L.
- Jacobaea viscosa (L.) Merino
İngilizce

False Yellowhead

Etimoloji ve kısaltmalar

Dittrichia cins adı Manfred Dittrich (1934-)`e ithafen adlandırılmıştır; Dittrich bir Alman botanikçi, Berlin Botanik Bahçecinin eski bir direktörüdür. Viscosa {Latince}: zamklı, yapışkan. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:73
 2. Listelenen kaynaklar Dittrichia viscosa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm