Doğu mazısı

Thuja orientalis


20m`ye kadar boylanan, 1m gövde çapı oluşturabilen herdem yeşil bir ağaçtır. Dalları yatay veya yukarı doğru yönelmiştir. Kabuk kızıl kahverengi ile açık gri kahverenginde, ince, uzunlamasına soyularak dökülür. Dallar kısa ve sıktır. Pul yapraklar açık sarı, yeşil veya koyu yeşil renklerdedir. Yaprak kurulları gövdeye diktir. Kozalaklar 4-6 çift ince, esnek puldan oluşur, yumurta biçimli ve 8-16mm uzunluktadır. Tohumlar küçük ve çok hafif ve elips şeklindedir.
Gözlem bildirÇayyolu / Ankara - Temmuz 2014 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Thuja orientalis | Doğu mazısı
Çayyolu / Ankara
Serdar Ölez © Temmuz 2014
Thuja orientalis | Doğu mazısı
Ankara
Fuat Turan © Mayıs 2017

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

Kirli havaya dayanıklıdır, şehir ve endüstriyel bölgelere uyum sağlar, her toprakta gelişebilirler.

Yaprakları diğer ibreliler gibi sert değildir.

Budaması ilkbahardan önce yeni sürgün vermeden yapılmalıdır.

Etimoloji ve kısaltmalar

Thuja Antik Yunancada 'Irια (thúia), θύα (thúa)' olarak adlandırılan ve Afrikaya özgü ve bugün servigiller ailesinden Tetraclinis articulataya için kullanılan adlandırmadır; taxonomide düzensiz adlandırmalardan biridir. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Thuja orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm