Katır çiçeği

Agrostemma brachyloba


35-60 cm boylanabilen otsu bir türdür. Gövdeler dik, dallanmış, basık dür. Yapraklar hemen hemen , gövde ortasında taban genişliği ~3-5 mm, dur. Çiçeklenme mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek sapı çok uzun; tüp 14-17 mm, kuvvetle çıkıntılı, basık ; çanak dişler 11-16 x 1-1.5 mm; pembe-eflatun, taban yakınında kırmızı-siyah benekli, 30-40 mm, çanak dişlerden daha uzun; dip kısım beyaz, hemen hemen kamamsı; ve dışa taşmıştır. Meyve kapsül, yumurta biçimli, 1.2-1.8 cm, çanaktan hafifçe uzunca; tohumlar siyah, yumurta biçimli veya böbrek şeklindedir.
Gözlem bildirGölcük / Isparta - Temmuz 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Agrostemma brachyloba | Katır çiçeği
Gölcük / Isparta
Serdar Ölez © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

200-1600 m yükseklikler arasında; tarlalar ve yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Agrostemma brachyloba (Fenzl) Hammer
Sinonimler (Tam liste)

- Agrostemma gracilis Boiss.
- Agrostemma thessalum (Formánek) Hayek
- Githago brachyloba Fenzl
- Githago gracilis (Boiss.) Hausskn.
- Githago thessala Formánek
İngilizce

Narrow Corncockle

Etimoloji ve kısaltmalar

(..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Agrostemma türleri

A.brachyloba, A.githago,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Agrostemma brachyloba hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm