Hoş keçisakalı

Aruncus dioicus

(Gelinpüskülü)

1-2 m boylanabilen, çok yıllık, , çalı formlu bir türdür. Yapraklar 2-3 tüysü; yaprakçıklar , 5-10 x 2-4 cm, keskin çift çentikli testere dişli, nadiren loblu, veya çok seyrek ; yaprak sapı en çok 20 cm uzunluktadır. Çiçek durumu , en çok 50 cm; çiçekler 2.5-5 mm çapta; 1 mm; 5 adet, 0.5–1.5 mm, ; erkek çiçekler 20-30 li; 1.5–2 mm, üç sıralı; narin; ; dişi çiçekler üreyimsiz li, 3 li; 0.3–0.8 mm uzunluktadır. Meyve folikül formda, sarkık, kahverengi; tohumlar 1.5–2 mm çaptadır.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; çalılık ve ormanlık alanlarda, çoğunlukla dere boylarında kayalar arasında gelişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Sinonimler

- Actaea dioica Walter
- Aruncus vulgaris Raf.
- Astilbe aruncus (L.) Trevir.
- Spiraea aruncus L.
- Ulmaria arunca (L.) Hill
- diğer sinonimler...
İngilizce

Bride'S Feathers

Etimoloji ve kısaltmalar

Aruncus Yunancada `keçi sakalı` anlamına gelen aryngos kelimesinden türetilmiştir. Dioicus Yunancada `çift` anlamına gelen δίς (dís) kelimesi ile `ev` anlamına gelen οἶκος (oîkos) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bitkinin çift evcikli, yani dişi ve erkek çiçeklerinin ayrı ayrı bireylerde geliştiğine işaret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Aruncus türleri

A.vulgaris

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 5
 2. Listelenen kaynaklar Aruncus dioicus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm