Hoş keçisakalı

Aruncus vulgaris

(Gelinpüskülü)

1-2 m boylanabilen, çok yıllık, , çalı formlu bir türdür. Yapraklar 2-3 tüysü; yaprakçıklar , 5-10 x 2-4 cm, keskin çift çentikli testere dişli, nadiren loblu, veya çok seyrek ; yaprak sapı en çok 20 cm uzunluktadır. Çiçek durumu , en çok 50 cm; çiçekler 2.5-5 mm çapta; 1 mm; 5 adet, 0.5–1.5 mm, ; erkek çiçekler 20-30 li; 1.5–2 mm, üç sıralı; narin; ; dişi çiçekler üreyimsiz li, 3 li; 0.3–0.8 mm uzunluktadır. Meyve folikül formda, sarkık, kahverengi; tohumlar 1.5–2 mm çaptadır.
Gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Aruncus vulgaris | Hoş keçisakalı
Maçahel / Artvin
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; çalılık ve ormanlık alanlarda, çoğunlukla dere boylarında kayalar arasında gelişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Aruncus Yunancada `keçi sakalı` anlamına gelen aryngos kelimesinden türetilmiştir. Vulgaris {Latince}: genel, alelade, sıradan.

Bazı diğer Aruncus türleri

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 5
 2. Listelenen kaynaklar Aruncus vulgaris hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm