Götürotu

Knautia integrifolia


15-60 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik gelişir; yüzey ve dır, alt kısımlar geriye bükülmüş-, üst kısımlar yayılı tüylüdür. Alt yapraklar , tam kenarlı, dişli veya küt dişlidir; üst yapraklar genellikle ve şeritsi-eliptik lobludur. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı olabilir; 10-15 bulunur, bunlar yumurtamsı-mızraksı formda, , dür; 1.5-3 cm çapta ve ± parlaktır; dilsi çiçekler 2 eliptik loblu ve 0.3-1.5 mm uzunluktadır, bazen daha küçük ikincil loblar da olabilir. Meyve çanağı çok sayıda ince ve sert kıllıdır.

Türkiye'de iki alttürü doğal olarak yetişmektedir, bu alttürler ve tanı anahtarı şu şekildedir:
 • Knautia integrifolia var. integrifolia: en uzun involusel diş 0.3-0.8 mm uzunluktadır.
 • Knautia integrifolia var. bidens: en uzun involusel diş 1-1,5 mm uzunluktadır.
Gözlem bildirKuyucak / Keçiborlu / Isparta - Temmuz 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Knautia integrifolia | Götürotu
Kuyucak / Keçiborlu / Isparta
Serdar Ölez © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

Akdeniz elementidir, ancak alttür düzeyinde yaşam ortamları farklılıklar göstermektedir. Knautia integrifolia var. integrifolia 450-2130 m yükseklikler arasında ve tarlalar ve döküntü alanlarda doğal gelişim gösterir. Knautia integrifolia var. bidens ise deniz seviyesi ile 1500 m yükseklikler arasında, taşlık yamaçlar ve tarlalarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Knautia integrifola (Honck. ex L.) Bertol.
Sinonimler (Tam liste)

- Asterocephalus integrifolius (Honck. ex L.) Raf.
- Scabiosa integrifolia Honck. ex L.
- Succisa integrifolia (Honck. ex L.) Raf.
- Trichera integrifolia (Honck. ex L.) Roem. & Schult.
- Tricheranthes integrifolia (Honck. ex L.) Soják

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Knautia türleri

K.byzantina, K.degenii, K.drymeia, K.integrifolia, K.involucrata, K.macedonica, K.montana, K.orientalis, K.shepardii,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Knautia integrifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm