Sandarak ağacı

Tetraclinis articulata


6-15 m (nadiren 20 m) boylanabilen, 50 cm (nadiren 1 m) gövde çapı oluşturabilen, yavaş büyüyen, kozalaklı bir türdür. Sıklıkla tabandan itibaren iki veya daha fazla kütük gövde oluşturur. Yapraklar pulsu, 1-8 x 1-1.5 mm boyutlarda ve karşılıklı çift çapraz dizilidir; ardışık çiftler birbirlerine bir yakın-bir uzak şeklindedir ve dörtlü çevrel dizili izlenimi verir. Kozalaklar 10-15 mm uzunlukta, iki karşılıklı çiftte dört pullu ve önceleri yeşil olgunlaşınca kahverengi renktedir; olgunlaşma tozlaşmadan itibaren 8 ayda gerçekleşir; tohumlar 5-7 x 2 mm boyutlarda, her iki yanı kanatlı; tohum kanatları 3-4 mm genişlikte ve kağıtsıdır.
Gözlem bildirMersin - Mayıs 2019 Can Yücesoy


Gözlemler

Görseller

Tetraclinis articulata | Sandarak ağacı
Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Serdar Ölez © Şubat 2021
Tetraclinis articulata | Sandarak ağacı
Mersin
Can Yücesoy © Mayıs 2019

Ekoloji/Habitat

Cezayir, Tunus ve Fas'ın Atlas Dağları'na özgü bir türdür.  İspanya'nın güneydoğusunda ve Malta'da düşük popülasyonlu toplulukları da mevcuttur. Malta'nın ulusal ağacı olmasına rağmen ülkede doğal yayılımı oldukça azalmıştır. Sıcak, kuru subtropikal Akdeniz ikliminde ve nispeten düşük rakımlarda yetişir. Kesildiklerinde toprakta kalan kütükten filiz verme yeteneğine sahip az sayıda kozalaklı türlerindendir. Orman yangınları sonrasında hızlı toparlanırlar ve hayvan baskısına karşı ılımlı bir adaptasyon geliştirmişlerdir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Tetraclinis articulata (Vahl) Masters
Sinonimler (Tam liste)

- Callitris articulata (Vahl) H.Karst.
- Cupressus articulata (Vahl) J.Forbes
- Cupressus triquetra Jacques
- Juniperus cunninghamii Carrière
- Thuja articulata Vahl
İngilizce

Arar Tree

Etimoloji ve kısaltmalar

Articulata Latincede mafsallı anlamına gelir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Tetraclinis. (2020, April 18). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved May 12, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraclinis
 2. Listelenen kaynaklar Tetraclinis articulata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm