Çok çiçekli kuşkonmaz

Asparagus densiflorus


1 m kadar boylanabilen, Türkiye için bir türdür. Gövdeler ± çok dallı dallanmış; dallar kabarık çizgili; yapraksı dallar 1-5`li demetlerde, , 10-30 × 1.5-2.5 mm, yassı, dip kısmı dikensi mahmuzlu; mahmuz hafifçe , 3-5 mm, odunsu, ana gövdede sivri, dallarda çok kısa ve küttür. Çiçeklenme yıl boyu; çiçek kurulu çok çiçekli veya , 2-2.5 cm, yapraksı dallardan sonra gelişen; şeritsi, 2-5 mm; çiçek sapı ~2 mm, ortadan mafsallı; çiçekler ; beyaz, dilimler dikdörtgenimsi-yumurtamsı, ~2 mm; nden kısadır. Meyve üzümsü, kırmızı, 8-10 mm çapta, 1 veya 2 tohumludur.
Yeni gözlem bildirNGBB / İstanbul - Ocak 2019 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop
Sinonimler

- Asparagopsis densiflora Kunth
- Asparagus myriocladus Baker
- Asparagus sarmentosus var. comatus Baker
- Asparagus sarmentosus var. densiflorus (Kunth) Baker
- Protasparagus densiflorus (Kunth) Oberm.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Densiflorus Latincede `kalabalık, birbirine yakın, yoğun` anlamlarına gelen densus kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yoğun çiçekli anlamındadır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Asparagus türleri

A.acutifolius, A.aphyllus, A.coodei, A.lycaonicus, A.lycicus, A.officinalis, A.palaestinus, A.persicus, A.verticillatus

Kaynaklar

 1. Flora of China | Vol. 24 Page 210
 2. Asparagus densiflorus. (n.d.). Master Gardener Program – University of Wisconsin-Extension. https://wimastergardener.org/files/2015/12/asparagus-fern.pdf
 3. Listelenen kaynaklar Asparagus densiflorus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm