Orman sümbülü

Scilla bifolia


Çok yıllık, soğanlı bir türdür. Çiçek soğanı 0.5-2 cm çapta; tabakalar kahverengi, tomurcuk kabuğu pembemsi veya beyazımsı renktedir. Yapraklar 2 adet, genişçe şeritsi, 7-19 cm x 3-15 mm boyutlarda ve dip kısmı genellikle kınlıdır. Çiçeklenme Şubat-Haziran ayları arasında; çiçek kurulu , 1-15 çiçekli, çiçek dizilimi sıklıkla tek yönde; çiçek kurulu sapı yapraksız, tekil, dik, 5-28 cm; çiçek sapı dik veya yarı dik, alt çiçeklerde 5 cm`e kadar, üst daha kısa; yok veya yumurtamsı-mızraksı, 0.5-1 mm; çiçek örtüsü dilimleri parlak mavi, leylak rengi-mavi veya mavimsi eflatun, 5-10 x 1.5-2.5 mm, yayılı; tabanda 0.5-1 mm genişlikte; tabanı dar yumurta biçiminde veya küremsi, 2-3 mm çapta; düz, 2-4.5 mm uzunluktadır. Tohumlar küremsi formda, kahverengi renkte ve yaklaşık 2 mm çaptadır; tohum göbeği düzensiz ve beyaz renktedir.
Gözlem bildirGemiş / Çardak / Denizli - Mart 2020 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Scilla bifolia | Orman sümbülü
Şehzadeler / Manisa
Mustafa Gökmen © Şubat 2021
Scilla bifolia | Orman sümbülü
Gemiş / Çardak / Denizli
Salih Usta © Mart 2020

Ekoloji/Habitat

80-2400 m yükseklikler arasında; koruluklar, otlaklar, kireçtaşı kayalar ve karlı bölge yakınlarında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Scilla bifolia L.
Sinonimler (Tam liste)

- Adenoscilla bifolia (L.) Gren. & Godr.
- Genlisa bifolia (L.) Raf.
- Ornithogalum bifolium (L.) Neck.
- Scilla nivalis Boiss.
- Stellaris bifolia (L.) Moench
İngilizce

Two-leaf squill

Etimoloji ve kısaltmalar

Scilla {Latince}: sümbülcük, adasoğanı. Bifolia Latincede `iki` anlamına gelen bi öneki ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; iki yapraklı anlamındadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Scilla türleri

S.×, S.bifolia, S.bithynica, S.cilicica, S.forbesii, S.hyacinthoides, S.ingridiae, S.leepii, S.luciliae, S.melaina, S.mesopotamica, S.monanthos, S.persica, S.rosenii, S.sardensis, S.siberica, S.siehei,

Kaynaklar

 1. Davis, 1984, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:8 Page:216
 2. Listelenen kaynaklar Scilla bifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm