Öksürükotu

Tussilago farfara


5-10 cm boylanabilen, çok yıllık, yumru köklü, otsu bir türdür. Gövdeler yoğun beyaz tüylü; kök kahverengi renktedir. Üst yapraklar tomurcuk kabuğu gibi, , almaşık dizili, sapsız, eflatun-menekşe renkli ve li; dip yapraklar çiçek gelişiminden sonra belirir ve 5-15 cm saplı, beyaz tüylü, , 3-12 × 3-14 cm, eksenden uzaklaştıkça yoğun beyaz , elsi damarlı, kenarlar dalgalı ve düzensiz dişlidir. Çiçekler terminal, , 2.5-3 cm çapta, sarkık (veya başı eğik); çan şeklinde, meyvelenme sırasında 1.5-1.8 cm; 1 veya 2 sıralı, şeritsi, beyaz , , veya bazen siyah , , sıklıkla eflatuna çalar renkte; dilsi çiçekçikler dişi, çok sıralı, sarı, ışınsal, 2 parçalı; birkaç adet, işlevsel olarak erkek, borumsu, 5 loblu, başçık tabanda oksu, top başlıdır ve genellikle üreyimsizdir. Sert kabuklu meyveler silindirik, 3-4 mm uzunlukta; beyaz ve 1-1.5 cm uzunluktadır.
Gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Mart 2020 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Tussilago farfara | Öksürükotu
Dodurga / Çankaya / Ankara
Kuzey Işık © Nisan 2022
Tussilago farfara | Öksürükotu
Eymir Gölü / Ankara
Serdar Ölez © Mart 2020

Ekoloji/Habitat

600-3400 m yükseklikler arasında; ıslak alanlar, orman altları ve vadilerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Tussilago farfara L.
Sinonimler (Tam liste)

- Tussilago farfara
İngilizce

Coltsfoot

Etimoloji ve kısaltmalar

Tussilago Latincede `öksürük` anlamına gelen tussis kelimesinden türetilmiştir; geçmişte halk tıbbında öksürükleri tedavi etmek için kurutulmuş yaprakların sigara yapılarak içildiğine işaret eder.

Bazı diğer Tussilago türleri

Kaynaklar

 1. Flora of China | Vol. 20-21 Page 461
 2. Listelenen kaynaklar Tussilago farfara hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm