Püren

Erica manipuliflora


4 m kadar boylanabilen, çalı formlu odunsu bir türdür. Gövdeler dik, beyaz ve seyrek dır. Yapraklar genellikle 4`lü halka dizilişli ve 3.2-7 x 0.4-0.8 mm boyutlardadır. Çiçeklenme Temmuz-Kasım ayları arasında; çiçek kurulu şeklinde, çok kısa yanal filizlerde ve 1-5 çiçekli; çiçek sapı ~9 mm, narin, ; ve ~0.7 mm; ~1.3 mm; beyaz veya pembe, çan şeklinde, ~ 3.3 x 3 mm boyutlarda, , loblar ~1.3 mm; 8 adet; ~3.6 mm; ~0.9 mm, uca doğru birbirinden ayrılmış; 4 bölmeli, ; basık ve ~ 3.7 mm uzunluktadır.
Gözlem bildirKartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Erica manipuliflora | Püren
Hisarönü / Marmaris / Muğla
Serdar Ölez © Nisan 2015
Erica manipuliflora | Püren
Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Mustafa Gökmen © Eylül 2019

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1530 m yükseklikler arasında; açık alanlar, makilikler, kızıçam altlarında, kireçtaşı, serpantin ve şistli alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Erica cins adı Yunancada `odunsu çalı´ anlamına gelen ereike kelimesinden türetilmiştir. Erica aynı zamanda birçok Batı toplumunda ortak bir kadın ismidir; eski İskandinav adı olan Eiríkr'den türetilen Eric´in dişil biçimidir; ei- öneki öncel İskandinav (proto-Norse) dillerinde `tek, tek başına, benzersiz veya uzun süre, sonsuzluk´ anlamında, -ríkr soneki ise `kral, hükümdar´ anlamındadır; bu nedenle ad genellikle `tek hükümdar, hükümdar´ veya `sonsuz hükümdar, her zaman güçlü´ anlamına gelir. Kökeni farklı olsa da Erica aynı zamanda Japonya'daki kadınlar için popüler bir isimdir. Manipuliflora Latincede `el, avuç` anlamına gelen manus kelimesi, `dolu, doldurmak` anlamına gelen pleō ve 'çiçek' anlamına gelen flora kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin sayıca çokluğuna işaret eder.

Bazı diğer Erica türleri

E.arborea, E.bocquetii, E.manipuliflora, E.sicula, E.spiculifolia,

Kaynaklar

 1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:96
 2. Listelenen kaynaklar Erica manipuliflora hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm