Acı bakla

Lupinus angustifolius


20-80 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde dik, dallanmış, narin, çoğunlukla 50 cm veya daha az boyda, kısa çoğunlukla yapışık dür. Yapraklar uzun saplı, elsi birleşik yapıda, 5-9 yaprakçıklı; yaprakçıklar 20-50 x 2-4 mm boyutlarda, yassı, biçimli, , üst kısmı , altları ; 7 mm uzunlukta ve dir. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında; çiçek kurulu dikey formunda, meyve zamanı 10-20 cm uzunlukta; çiçekler almaşık dizili; küçük ve erken dökülür; dudakları dar ve uzun, ; parlak mavi ve 12 mm uzunluktadır. Baklamsı meyve 50-70 x 10-12 mm boyutlarda, , 5-7 tohumlu; tohumlar 7-8 mm uzunlukta, pürüzsüz yüzeyli, gri ve kahverengi tonlardadır.
Yeni gözlem bildirSeferihisar / İzmir - Nisan 2020 © Selin Özdemir


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 100 m yükseklikler arasında; açık kumluk alanlar ve kumlu topraklarda yetişir.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lupinus angustifolius L.
Sinonimler

- Lupinus angustifolius
- Lupinus linifolius
- Lupinus varius
- diğer sinonimler...
İngilizce

Narrowleaf Lupine

Etimoloji ve kısaltmalar

Lupinus cins adı Eski Fransızcada `kurtlarla ilgili, kurtlara dair` anlamına gelen lupīnus kelimesinden türetilmiştir; ancak bu tanımlamanın bitkinin hangi özelliğine atıf yaptığı bilinmemektedir Angustifolius Latincede `dar` anlamına gelen angustus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; dar yapraklı anlamındadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Lupinus türleri

L.albus, L.anatolicus, L.angustifolius, L.hispanicus, L.micranthus, L.pilosus

Kaynaklar

 1. Davis, 1970, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:3 Page:39
 2. Listelenen kaynaklar Lupinus angustifolius hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm