Filiskin

Clinopodium graveolens


3-30 cm boylanabilen, dik veya yatık gelişim gösteren, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla gevrek ve yoğun uzun , nadiren dür. Yapraklar 5-17 x 3-13 mm boyutlarda, şeklindedir; üst kısım kenarları sığ veya belirgin testere dişlidir; uç kısım dir; yüzeyler , , gevrek veya yoğun uzun kıllıdır. Çiçeklenme Mart-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; 1-10 adet halka dizilimli çiçek kurulu bulunur, herbir kurul 2-12 çiçeklidir; 5-9 mm uzunlukta, ve ± yoğun uzun-dür, alt dişler 2-3.5 mm uzunlukta, üst dişler 1-2.5 mm uzunluktadır; soluk mavi, eflatun veya pembe renktedir ve 8-12 mm uzunluktadır.
Gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Clinopodium graveolens | Filiskin
Bademlik / İmrahor / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2200 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, bozkırlar, otlaklar, hendekler ve nadas tarlalarında gözlenebilirler. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Clinopodium Yunancada `yatak` anlamına gelen cline kelimesi ile `ayak` anlamına gelen podium kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır. Graveolens Latincede `yoğun` anlamına gelen gravis kelimesi ile `koku` anlamına gelen olens/olent/olère kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; türün belirgin ve güçlü bir kokusu olduğuna işaret eder.

Bazı diğer Clinopodium türleri

C.acinos, C.alpinum, C.betulifolium, C.caricum, C.cilicicum, C.congestum, C.dolichodontum, C.grandiflorum, C.graveolens, C.hakkaricum, C.insulare, C.menthifolium, C.molle, C.nepeta, C.pamphylicum, C.serpyllifolium, C.suaveolens, C.tauricolum, C.troodi, C.umbrosum, C.vulgare,

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Clinopodium graveolens hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm